Welsh Cobs
Tudalen Flaen - Front Page
Gwynfaes Culhwch
Cesig - Mares
Epil Culhwch - Culhwch's Progeny
Stoc Ifanc - Youngstock
Ebolion 2011 - 2011 Foals
Epil Culhwch dramor - Culhwch's Progeny Abroad
Ar werth - For sale
Magwyd yma - Bred here
Newyddion Diweddaraf - Latest News
Meirch - Stallions
Cysylltwch - Contact - Links
 

 

Ar werth / For sale

Dyma'r stoc sydd yn mynd i fod ar werth neu sydd ar werth yn bendant. Am y gweddill, sai'n siwr, ond yn sicr ni fydd Culhwch a Sioned yn gadael Gwynfaes.

Here is a list of the stock that are for sale now or will be in the near future. For the rest, well what can I say, but that Sioned and Culhwch will not leave Gwynfaes.
So if you are really interested in any of the rest, then you could make Meirion an offer he couldn't refuse!!

 

CESIG - MARES

GWYNFAES GWAWRWEN (2006)

Gwynfaes Gwawrwen

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Goleuddydd

Dyma'r eboles gyntaf allan o Culhwch a Goleuddydd ac felly mae'n chwaer llawn i Matholwch, Custennin, Manawydan a Gilfaethwy. Fel y disgwyl, mae'n medru symud fel y byddech yn disgwyl o eboles wrth Culhwch a mae ganddi 'coese sbesial' (geiriau Meirion). Mae yn gyfeb i Thorneyside The Marksman ar gyfer 2012 [Llun ohoni a Caleb Haf 2010]

Gwawrwen is the first filly out of Culhwch and Goleuddydd making her a full sister to Matholwch, Custennin, Manawydan and Gilfaethwy. She again has the freeflowing movement that you would expect from a Culhwch filly and has legs to die for (Meirion's words!). We hope she is in foal to Thorneyside The Marksman for 2012. [Pictured here with Caleb Summer 2010]

 

ADFEIRCH - GELDINGS

GWYNFAES EBEN (2008)

Gwynfaes Eben

Thorneyside The Gaffer

Gwynfaes Cynddydd

Adfarch du â phedair hosan wen gyson. Fel y gwelwch yn y llun, mae gan Eben ben pert iawn ac agswrn tebyg. Os ydych yn edrych am adfarch i'r dyfodol dewch i weld Eben. Mae'n barod i chi ddechre gweithio arno. Ar hyn o bryd mae e tua 14.2 h.h.

A black gelding with four even little white socks. As you can see in the picture, Eben is a beautiful gelding with bone to match. If you are looking for a gelding to bring on then Eben is well wrth a look. He stands at around 14.2 h.h.

 

GWYNFAES CEIRIOG(2009)

Gwynfaes Ceiriog

Thorneyside The Gaffer

Gwynfaes Hud a Lledrith

Adfarch du â thair hosan fach wen. Mae gan Ceiriog asgwrn fflat o safon, pen hyfryd ac anian penigamp. Os ydych yn edrych am adfarch o safon, mae wir werth i chi ddod i'w weld.

A big jet black gelding with three little white socks. Ceiriog has good quality flat bone, beautiful head and afabulous temperament. If you are looking for a quality gelding, then Ceiriog is well worth a look.

GWYNFAES BARTHOLOMEUS (2010)

Gwynfaes Bartholomeus

Thorneyside The Gaffer

Gwynfaes Bore Mai

Adfarch du â pedair hosan fach wen. Mae gan Bartholomeus asgwrn fflat o safon, pen hyfryd ac anian penigamp. Os ydych yn edrych am adfarch o safon ar gyfer marchogaeth neu ar gyfer dreifio mae'n werth i chi ddod i'w weld.

A big jet black gelding with four little white socks. Bartholomeus has good quality flat bone, beautiful head and a fabulous temperament. If you are looking for a quality gelding to ride and drive then he is well worth a look.

GWYNFAES RHYS (2010)

Gwynfaes Rhys

Thorneyside The Gaffer

Gwynfaes Sara

Adfarch coch â dwy hosan fach wen. Mae Rhys yn adfarch o safon sydd a holl gryfderau sy'n bwysig i ni yma yng Ngwynfaes.

A bay gelding with two little white socks. Rhys has all the qualities that are important here at Gwynfaes.

 

EBOLION - FOALS

GWYNFAES FFION (2011)

Gwynfaes Ffion

Gwynfaes Noah

Gwynfaes Sara

GWERTHWYD / SOLD

Eboles ddu â thair hosan wen. Ffion yw'r eboles gynatf allan o'r march ifanc Gwynfaes Noah. Dyma eboles o'r safon uchaf a dymunwn pob lwc i Paula Abrahams yn dangos Ffion yn y sioeau yn 2012.

A beautiful and graceful black filly with three little socks. Ffion is the very first filly from our young stallion Gwynfaes Noah. She is the reason we have 7 mares scanned in foal to Noah for 2012! We wish Paula Abrahams the very best with Ffion in the 2012 shows.

GWYNFAES LLYWELYN (2011)

Gwynfaes Llywelyn

Gwynfaes Noah

Penllwynuchel Sioned

Ebol coch â pedair hosan wen. Llywelyn yw'r ail ebol allan o'r march ifanc Gwynfaes Noah a'r !*! ebol allan o Sioned. Ar ol dod dros y siom o ebol arall, fe ffoniodd Meirion fi yng nghanol gwers i ddweud bod Sioned wedi cael ebol gwerth ei weld!

Llywelyn is a fabulous bay colt with four whites. He is the second colt from Noah and the !*! colt from Sioned. After the initial disappointment of him being another colt, Meirion phoned me in the middle of a lesson to tell me that Sioned had a colt that was well worth seeing! (He knows NOT to phone me in work).

 

GWYNFAES GETHIN (2011)

Gwynfaes Gethin

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Olwen

[Llun i ddod / Picture to follow]

Ebol coch â thair hosan wen. Gethin yn frawd llawn i Carwennan a Mwynwen. Fel y byddech yn ei ddisgwyl wrth Culhwch, mae'n ebol cryf sy'n medru symud.

Gethin is a bay colt with three white socks and a snip. He is a very good moving colt and has excellent confirmation and is therefore a fabulous ride or drive prospect.

Had Culhwch ar gael - Semen available from Culhwch
Welsh Cobs
Tudalen Flaen - Front Page
Gwynfaes Culhwch
Cesig - Mares
Epil Culhwch - Culhwch's Progeny
Stoc Ifanc - Youngstock
Ebolion 2011 - 2011 Foals
Epil Culhwch dramor - Culhwch's Progeny Abroad
Ar werth - For sale
Magwyd yma - Bred here
Newyddion Diweddaraf - Latest News
Meirch - Stallions
Cysylltwch - Contact - Links
Welsh Cobs