welsh cobs
Tudalen Flaen - Front Page
Gwynfaes Culhwch
Cesig - Mares
Epil Culhwch - Culhwch's Progeny
Stoc Ifanc - Youngstock
Ebolion 2011 - 2011 Foals
Epil Culhwch dramor - Culhwch's Progeny Abroad
Ar werth - For sale
Magwyd yma - Bred here
Newyddion Diweddaraf - Latest News
Meirch - Stallions
Cysylltwch - Contact - Links
welsh cobs

MEIRCH - STALLIONS

 

GWYNFAES NOAH (2006)

Lluniau/Photos: Manx Photography

Gwynfaes Noah

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Branwen

Dyma'r ail ebol wrth Branwen a Culhwch. Ebol goch â phedair hosan wen ac fel y disgwyl mae'n gymeriad a hanner ac yn fusneslyd dros ben. Mae ganddo'r holl rinweddau byddwn yn ceisio magu yma yn Gwynfaes. Mae'n ebol sy'n tynnu llygad pawb gan fod ganddo ben penigamp a'r gallu i symud fel sydd fod. Mae'n frawd llawn i Seren JR, Gwenddydd, Owain Glyndwr, Golwg Hafddydd, Jaffeth a Mathonwy. Mae Noah wedi bod mewn nifer o sioeau gan ennill yn aml. Rydym wedi cadw Noah ymlaen fel ein ail farch ac ar ol gweld y tri ebol cyntaf, mae Meirion wedi rhoi 7 caseg iddo ar gyfer 2012!

Here is the second colt we have from Branwen and Culhwch. He's bay with four white socks and as you would expect he's a real character and extremely friendly. He possesses all the qualities that we want at Gwynfaes. Noah is truely a show quality colt that has that x-factor which is so difficult to describe and a head to die for. He is a full brother to Seren JR, Gwenddydd, Owain Glyndwr, Golwg Hafddydd, Jaffeth and Mathonwy. He has been to many shows and he can really show himself. If only Meirion could run a little faster - but there you go!! We have kept him on as our second stud stalion and after seeing the first three foals we have scanned 7 of our mares in foal to him for 2012.


Lluniau/Photos: Anthony Booth, Rainhill Stud

EPIL - GWYNFAES NOAH - PROGENY

GWYNFAES ESEIA (2010)

Gwynfaes Eseia

Gwynfaes Noah

Gwynfaes Eurddydd

Ebol coch â thair hosan wen. Eseia yw'r ebol gyntaf allan o'r march ifanc Gwynfaes Noah. Dyma ebol o'r safon uchaf a dymunwn pob lwc i Ginny Headington gyda Eseia yn y dyfodol.

A beautiful bay colt with three white socks. Eseia is the very first colt from our young stallion Gwynfaes Noah and we wish Ginny Headington with Eseia inthe future.

GWYNFAES FFION (2011)

Gwynfaes Ffion

Gwynfaes Noah

Gwynfaes Sara

Eboles ddu â thair hosan wen. Ffion yw'r eboles gynatf allan o'r march ifanc Gwynfaes Noah. Dyma eboles o'r safon uchaf a dymunwn pob lwc i Paula Abrahams yn dangos Ffion yn y sioeau yn 2012.

A beautiful and graceful black filly with three little socks. Ffion is the very first filly from our young stallion Gwynfaes Noah. She is the reason we have 7 mares scanned in foal to Noah for 2012! We wish Paula Abrahams the very best with Ffion in the 2012 shows.

GWYNFAES LLYWELYN (2011)

Gwynfaes Llywelyn

Gwynfaes Noah

Penllwynuchel Sioned

Ebol coch â pedair hosan wen. Llywelyn yw'r ail ebol allan o'r march ifanc Gwynfaes Noah a'r !*! ebol allan o Sioned. Ar ol dod dros y siom o ebol arall, fe ffoniodd Meirion fi yng nghanol gwers i ddweud bod Sioned wedi cael ebol gwerth ei weld!

Llywelyn is a fabulous bay colt with four whites. He is the second colt from Noah and the !*! colt from Sioned. After the initial disappointment of him being another colt, Meirion phoned me in the middle of a lesson to tell me that Sioned had a colt that was well worth seeing! (He knows NOT to phone me in work).

 

GWYNFAES CUSTENNIN (2003)

ENILLYDD MEDAL ARIAN/ SILVER MEDAL WINNER


 

Ebol coch â thair coes wen. Fel y gwelwch mae Custennin yn frawd llawn i Matholwch, Manawydan, Gilfaethwy, Gwawrwen a Taliesin. Dyma ebol sy'n meddu ar y rhinweddau sy'n bwysig i ni yn Gwynfaes - asgwrn o safon, symudiad cywir ac anian ardderchog. Daeth yn bumed yn y Sioe Frenhinol - y tro cyntaf iddo adael y clos ac yn bumed yn Sioe Meirch Llanbed 2006. Uchafbwynt 2006 i Custennin oedd ennill medal arian yn Sioe y Siroedd Unedig. Mae ein diolch i Daniel Hughes, Bridfa Ionos am gynhyrchu a dangos Custennin mor llwyddiannus yn ystod 2006 gan ennill mewn nifer o sioeau.

Ar dechrau'r 2007, treuliodd Custennin chwe wythnos gyda Sara Ackers yn cael ei dorri i fynd dan gyfrwy. Ganwyd dwy eboles hyfryd iawn yma yn 2007 a Gwynfaes Dilyn Seren yn 2008.

Ar hyn o bryd mae Custennin yn treulio'r ddwy flwynedd nesaf ar les gyda Hattie Cook yn cystadlu mewn dosbarthiadau marchogaeth. Yn barod, mae Custennin wedi ennill yn dosbarth Kingsford M&M Adran C/D yn Ponies(UK) Winter Championship South.

Ond heb os nac oni bai, ei lwyddiant pennaf oedd yn y Sioe Frenhinol 2009. Enillodd Custenin Dosbarth y Cobiau Cymreig yn y 'Ridden Mountain & Moorland Pony of the Year - Horse of the Year Show Qualifier' ac ar ben hyn fe aeth ymlaen i fod yn Is-bencampwr yr adran Mountain & Moorland. Y trueni mwyaf oedd ein bod wedi gorfod mynd adref i odro cyn y dosbarth! Beth fedrwn ddweud ond diolch o galon i Hattie am yr hollwaith ac am gynhyrchu Custennin i shwd safon.

Erbyn hyn, mae Custennin yn mwynhau haf 2011 yn Holme Farm Equestrian Centre. Mae Jo a John yn ei gynhyrchu ar gyfer sioeau 2011.

A bay colt with three white socks. We are very excited by all of Culhwch's foals and with Custennin in particular. He possesses the qualities that are so all important to a good Welsh cob - quality flat bone, straight movement and excellent temperament. The first time he ever left the yard was on Tuesday 20th July 2004 for the Royal Welsh - he was fifth and we were very proud of him. He was also fifth at Lampeter Stallion Show 2005 & 2006. We wish to thank Daniel Hughes of the Ionos Stud for producing and showing Custennin so successfully this year. Custennin and Daniel won in several shows with the highlight being winning the WPCS silver medal at the United Counties Show ( Caleb and I were there!!). Thanks again Daniel, you had a real rapor with Custennin.

At the beginning of 2007, Custennin spent six weeks with Sara Ackers being broken to ride. When have had two fillies from him in 2007 and a spectacular black filly with four whites in 2008.

It appears at the moment that Custennin will spent the next two year on lease with Hattie Cook, competing in ridden classes. He has already won the Kingsford M&M ridden C/D class at Ponies(UK) Winter Championship South 2009.

But undoubtedly his greatest success was at the Royal Welsh Show 2009, when he won The Ridden Mountain & Moorland Pony of the Year - Horse of the Year Show Qualifier - Welsh Cob Section D class. He then topped this by also being awarded the Reserve Champion for the Mountain & Moorland section. What a pity we missed the classes Meirion had to get home to do the milking! What can we say but our sincere thanks to Hattie for producing him so beautifully.

At the moment, we are very fortunate that Custennin is being produced by Jo and John of Holme Farm Equestrian Centre for the 2011 season. We wish them all the best for the season. 

Welsh Cobs
Tudalen Flaen - Front Page
Gwynfaes Culhwch
Cesig - Mares
Epil Culhwch - Culhwch's Progeny
Stoc Ifanc - Youngstock
Ebolion 2011 - 2011 Foals
Epil Culhwch dramor - Culhwch's Progeny Abroad
Ar werth - For sale
Magwyd yma - Bred here
Newyddion Diweddaraf - Latest News
Meirch - Stallions
Cysylltwch - Contact - Links
Welsh Cobs