Welsh Cobs
Tudalen Flaen - Front Page
Gwynfaes Culhwch
Cesig - Mares
Epil Culhwch - Culhwch's Progeny
Stoc Ifanc - Youngstock
Ebolion 2011 - 2011 Foals
Epil Culhwch dramor - Culhwch's Progeny Abroad
Ar werth - For sale
Magwyd yma - Bred here
Newyddion Diweddaraf - Latest News
Meirch - Stallions
Cysylltwch - Contact - Links
 

 

GWYNFAES CULHWCH 50060


ar ol ennill cwpan Tywysog Cymru yn y Sioe Frenhinol 2002.
after winning the George Prince of Wales Cup at the Royal Welsh Show 2002.

Gwynfaes Culhwch

Crugybar Mabon Mai

Penllwynuchel Sioned


Dyma un o'r meirch mwyaf llwyddiannus. Mae Culhwch wedi ennill ym mhob un o brif sioeau Cymru ond y pinacl oedd ennill Cwpan Tywysog Cymru fel Pencampwr y Cobiau Cymreig yn y Sioe Frenhinol 2002. Ymddangosodd Culhwch yn y 'Horse of the Year Show' ym mis Hydref 2002. Yn sgil llwyddiant epil Culhwch yn y Sioe Frenhinol 2005, efe oedd enillydd Tlws Yeomans - Horeb Undeg 1af, Cruglwyd Siriol 3ydd, Llanwnen Awel Mai 6ed, Rainhill Olwen 4ydd, Cruglwyd Martha 5ed. Yn 2007, Culhwch enillodd y gilwobr am y tlws - epil llwyddianus - Gwynfaes Noah, Trefaes Black Marvel, Ring Rosebud a Caederwen Sienna ac eto yn 2009, Culhwch enillodd y tlws - epil llwyddianus - Ionos Ffion, Caederwen Sienna, Broadley Orange Blossom a Gwynfaes Y Gof. Gweler tudalennau epil Culhwch am luniau a mwy o wybodaeth am enillwyr sioeau a medalau.

Here is one of the best stallion around today. Culhwch has won every main show and won the George Prince of Wales Cup as Champion Welsh Cob at the Royal Welsh 2002. He qualified for the Horse of the Year Show at the NEC October 2002 at the Royal Welsh. Following the success of the youngstock from Culhwch, he won the YEOMANS Plaque for the 2005 Royal Welsh Sire Points Scheme. We feel this is a real achievement for such a young stallion- Horeb Undeg 1st, Cruglwyd Siriol 3rd, Llanwnen Awel Mai 6th, Rainhill Olwen 4th and Cruglwyd Martha 5th. In 2007, he was reserve for the plaque with the following gaining the points - Gwynfaes Noah, Trefaes Black Marvel, Ring Rosebud & Caederwen filly and in 2009 he won the plague again with Ionos Ffion, Caederwen Sienna, Broadley Orange Blossom a Gwynfaes Y Gof. See the progeny pages for more information and pictures of the show and medal winners.


Lluniau a rhai o'i ganlyniadau yn y prif sioeau / Pictures and some of his major show results

1997
Dyma un o'r lluniau cyntaf sydd gennym o Culhwch One of the first pictures taken of Culhwch at about 2 months old
1998
1af Sioe Frenhinol Cymru 1st Royal Welsh Pencampwr Blwyddi ac Is-bencampwr Stoc Ifanc Wysg Supreme Yearling and Reserve Youngstock Champion Glanusk Show
1999
1af ac Is-bencampwr Stoc Ifanc Sioe Feirch Llanbed 1st and Reserve Youngstock Lampeter Stallion Show
2000
1af Sioe Frenhinol Cymru 1st Royal Welsh 1af Sioe Feirch Llanbed 1st Lampeter Stallion Show

 

Cliciwch yma i weld clip o Culhwch pan yn dair oed yn Sioe Meirch Llanbed 2000. Byddwch yn amyneddar, bydd eisiau tua 4 munud iddo ddadlwytho neu tua 20 eiliad ar broadband.

Click here to see a slow motion movie of Culhwch at the Lampeter Stallion Show 2000 as a 3 year old colt. You will need Quick Time Player. Please be patient as it may take about 4 minutes to download or about 20 seconds if you have broadband. It's worth the wait!

2002

Enillydd Cwpan Tywysog Cymru fel Pencampwr y Cobiau Cymreig yn Sioe Frenhinol Cymru
Winner of the George Prince of Wales Cup as Champion Welsh Cob at the Royal Welsh

 

 

Meirion yn derbyn llun oddi wrth Debbie Dunbar fel rhan o'r wobr am ennill Adran y Cobiau Cymreig yn Sioe Frenhinol Cymru 2002.

Meirion receiving a painting of Culhwch from Debbie Dunbar as a part of the prize for winning the Welsh Cob Section at the 2002 Royal Welsh Show.

2003
2005

Enillydd Tlws Bridfa Parc fel Pencampwr y Cobiau yn Sioe Feirch Llanbed
Winner of the Parc Stud Trophy as Champion Welsh Cob at Lampeter Stallion Show

Tlws YEOMANS - Pwyntiau Epil LlwyddianusYEOMANS Plaque - Sire points gained at Royal Welsh Show


2007
Gwyl Gobiau Aberaeron
Aberaeron Cob Festival

Diolch i Mili Peel o www.welshwelshcobs.com (uchod)

a S Ockelford o www.denwyn-stud.co.uk (chwith)

am ganiatad i ddefnyddio'r lluniau.

 

Many thanks to both Mili Peel of www.welshwelsh.com (above)

and S Ockelford of www.denwyn-stud.co.uk (left)

for allowing me to use the pictures.

Meirion yn derbyn tlws Hengwm ar ran Culhwch gan iddo gasglu'r pwyntiau mwyaf wrth graddoli meirch ar gyfer 2007.

Meirion receiving The Hengwm Trophy on Culhwch's behalf as he topped the Sire Rating for 2007 with 197 points.

Dyma'r epil a wnaeth gyfrannu at y pwyntiau yn 2007:
Here are the progeny that contributed to the points collated in 2007:

Rainhill Olwen, Rainhill Rowena, Trefaes Black Marvel, Trefaes Black Flyer, Caellyn Chantelle, Brynseion Bendigo, Cwmffwrnais Pili Pala, Bryncadno Fflamddwyn, Ionos Ffion, Ring Rosebud, Caederwen Sienna, Gwynfaes Custennin, Gwynfaes Carwennan, Gwynfaes Eurddydd, Gwynfaes Noah.

 

Carwn ddiolch i bawb sydd wedi paratoi a dangos epil Culhwch.
We wish to thank everyone involved with preparing and showing Culhwch's progeny.

2008

Sioe Frenhinol Cymru / Royal Welsh Show

..dyma Culhwch a Daniel Hughes yn mwynhau'r awyrgylch ar brynhawn Mercher yn y Sioe Fawr 2008
.....here are Culhwch and Daniel Hughes enjoying the electric atmosphere at the Royal Welsh on Wednesday afternoon 2008Lluniau/Photos:
Anthony Booth / Eventer
Mili Peel / Mili Peel

Gwyl Gobiau Aberaeron
Aberaeron Cob Festival

..... a dyma Culhwch ac Owen Bentley yn mwynhau yn yr arddangosfa o feirch yng Nghwyl Cobiau Aberaeron 2008
...... and here are Culhwch and Owen Bentley enjoying themselves at the Aberaeron Welsh Cob Festival 2008


Lluniau/Photos:
Anthony Booth / Eventer
Mili Peel / Mili Peel

Meirion yn derbyn tlws Hengwm wrth y Llywydd Len Bigley ar ran Culhwch gan iddo gasglu'r pwyntiau mwyaf wrth graddoli meirch ar gyfer 2008.

Dyma'r epil a wnaeth gyfrannu at y pwyntiau yn 2008:

Meirion receiving The Hengwm Trophy on Culhwch's behalf from the President Len Bigley as he topped the Sire Rating for 2008 with 195 points.

Here are the progeny that contributed to the points collated in 2008:

Llanwnen Awel Mai, Ionos Jac Du, Caellyn Chantelle, Trefaes Black Flyer, Brynseion Bendigo, Gobell Telynor, Rainhill Olwen, Rainhill Rowena, Ionos Ffion, Mabon Mai 74124, Caederwen Sienna, Ilar Anest, Brynithon Hannah, Gwynfaes Eurddydd, Gwynfaes Noah, Gwynfaes Carnwennan, Gwynfaes Eurolwen a Gwynfaes Y Gof.

 

 

Carwn ddiolch i bawb sydd wedi paratoi a dangos epil Culhwch.
We wish to thank everyone involved with preparing and showing Culhwch's progeny.

Meirion a Caleb yn derbyn tlws Hengwm wrth y Llywydd William Lloyd ar ran Culhwch gan iddo gasglu'r pwyntiau mwyaf wrth graddoli meirch ar gyfer 2009.

Meirion and Caleb receiving The Hengwm Trophy on Culhwch's behalf from the President William Lloyd as he topped the Sire Rating for 2009.

 

 

Carwn ddiolch i bawb sydd wedi paratoi a dangos epil Culhwch.
We wish to thank everyone involved with preparing and showing Culhwch's progeny.

 

Meirion a Caleb yn derbyn tlws Hengwm wrth y Llywydd Terry Court ar ran Culhwch gan iddo gasglu'r pwyntiau mwyaf wrth graddoli meirch ar gyfer 2010.

Meirion and Caleb receiving The Hengwm Trophy on Culhwch's behalf from the President Terry Court as he topped the Sire Rating for 2010.

Carwn ddiolch i bawb sydd wedi paratoi a dangos epil Culhwch.
We wish to thank everyone involved with preparing and showing Culhwch's progeny.

i'w barhau ............to be continued ............

Epil Culhwch yn Arwerthiant Hydref - Culhwch's Progeny at the October Sales

Ynghyd a'i lwyddiant yn y Sioeau, mae epil Culhwch yn creu tipyn o gyffro yn yr arwerthiant ym mis Hydref.

As well as the Show successes, Culhwch's progeny have been creating quite a stir at the October sales.

2001
Gwerthwyd yr ebol du Glanhafren Morgan am £1350 a'r eboles ddu Menai Cilmeri am £3100. The black foal Glanhafren Morgan was sold for £1350 and the black filly Menai Cilmeri for £3100.
2002
Gwerthwyd Bryncadno Cariad am £2200, Bryncadno Arwr am £1800 a Bryncadno Cerith am £1450. Bryncadno Cariad sold for £2200, Bryncadno Arwr for £1800 and Bryncadno Cerith for £1450.
2003
Gwerthwyd dwy eboles gan Culhwch, Horeb Undeg am £4,600 a Gwynfaes Gwenddydd am £3,200 yr unig ddwy oedd yno o Culhwch. There were the only two fillies by Culhwch. The black filly, Horeb Undeg sold for the sale topping price of £4,600 and our Gwynfaes Gwenddydd sold for £3,200.
2005
Dau ebol gan Culhwch cyrhaeddodd y prisiau uchaf ar ddydd Gwener a dydd Sul sef Ionos Jac Du £1300 a Trefaes Black Flyer £4400. The black colt Ionos Jac Du £1300 was the highest price colt on Friday and the black colt Trefaes Black Flyer £4400 was the highest price colt on Sunday.
2006
Gwerthwyd Cruglwyd Dazzler am £2600 sef y pris uchaf am ebol yn ystod yr arwerthiant. Cruglwyd Dazzler was the top prized colt of the sale, selling for £2600.
2007
Gwerthwyd yr eboles goch Ilar Anest am £3500 yn gynnar ar ddydd Sadwrn. The bay filly with four whites. Ilar Anest sold for £3500 early on Saturday.
2008
Gwerthwyd yr eboles felen drawiadol Parciau Awel Ebrill am £3450. The upstanding chestnut filly Parciau Awel Ebrill sold for £3450.

Fel y gwelwch, mae'n gwneud ei farc yn y sioeau a thrwy ei epil.

As you can see, Culhwch is not only a show stopper but is also a great stockgetter.

 

Cystadleuaeth Gorllwein Cymru - West Wales Progeny Competition

 

Gyda'i fam a'i famgu, enillodd Culhwch, Sioned a Seren Olaf Gystadleuaeth Epil Llinell Benwyaidd Uniongyrchol Gorllewin Cymru 7 gwaith rhwng 1998 a 2007

Together with his dam and grand dam, Culhwch won the West Wales Direct Female Line Progeny Competition on seven occasions between 1998 and 2007.

 

Had Culhwch ar gael - Semen available from Culhwch
Welsh Cobs
Tudalen Flaen - Front Page
Gwynfaes Culhwch
Cesig - Mares
Epil Culhwch - Culhwch's Progeny
Stoc Ifanc - Youngstock
Ebolion 2011 - 2011 Foals
Epil Culhwch dramor - Culhwch's Progeny Abroad
Ar werth - For sale
Magwyd yma - Bred here
Newyddion Diweddaraf - Latest News
Meirch - Stallions
Cysylltwch - Contact - Links
Welsh Cobs