Welsh Cobs
Tudalen Flaen - Front Page
Gwynfaes Culhwch
Cesig - Mares
Epil Culhwch - Culhwch's Progeny
Stoc Ifanc - Youngstock
Ebolion 2011-2011 Foals
Epil Culhwch dramor - Culhwch's Progeny Abroad
Ar werth - For sale
Magwyd yma - Bred here
Newyddion Diweddaraf - Latest News
Meirch - Stallions
Cysylltwch - Contact - Links
Welsh Cobs

GWYNFAES MATHONWY (2011)

Gwynfaes Mathonwy

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Branwen

Ebol coch â pedair hosan wen. Yn dilyn y siomedigaethau o llynedd, roedd aros am Mathonwy y gyrraedd yn amser pryderus iawn. Felly, roedd ei weld yn ddiogel ar y cae rhyddhad o'r mwyaf ac fel mae llun yn dangos mae e yn un arbennig iawn. Mae'n frawd llawn i Seren JR, Owain Glyndwr, Gwenddydd, Golwg Hafddydd, Noah, Jaffeth a Bendigeidfran.

A bay colt with four even whites. Following all the trials and tribulations of last year and the subsequent disappointments, waiting for Mathonwy to arrive was a nervy time. To see him arrive safely on the field was a great relief and as the picture conveys his is very special. He is a full brother to Seren JR, Owain Glyndwr, Gwenddydd, Golwg Hafddydd, Noah, Jaffeth and Bendigeidfran.

 

GWYNFAES * WLEDIG (2011)

Gwynfaes * Wledig

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Elliw

Ebol cryf coch â phedair hosan wen. Fel dwedodd Meirion 'Teip fi o ebol - goese da'. Mae Seren Wledig yn frawd llawn i Indeg, Macsen Wledig a Cunedda Wledig. Mae Seren Wledig yr un mor drawiadol a'i frodyr a'i chwaer. Mae'n mynnu sylw yn y cae gan ei fod yn dipyn o gymeriad. Mae'n bosib y gwelwch Seren Wledig allan mewn ambell sioe o nawr hyd 2012. [Yn y llun mae'n 8 awr oed]

A big strong bay colt with the four white stockings, super confirmation and moves like a dream. As Meirion said 'My kind of colt - legs to die for'. Seren Wledig is a full brother to Macsen Wledig and Cunedda Wledig. As you can see, Seren Wledig is as stunning as his siblings and is already quite a character. If Meirion is true to his words than you may see Seren Wledig in a show or two before the end of 2012. [Pictured at 8 hours old]

GWYNFAES CUNEDDA WLEDIG (2010)

Gwynfaes Cunedda Wledig

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Elliw

Ebol du â thair hosan wen. Dyma ebol arall arbennig iawn wrth ein caseg ifanc Elliw. Mae e'n frawd llawn i Indeg, Macsen Wledig a Seren Wledig ac yn un o ffefrynnau Meirion.

A jet black colt with three white socks. Our young mare Elliw has produced something special again this year. He is a full brother to Indeg, Macsen Wledig and Seren Wledig and is one of Meirion's favourites!

GWYNFAES MALLT Y NOS (2010)

Gwynfaes Mallt y Nos

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Elen

Dyma un o fy ffefrynnau, Gwynfaes Mallt y Nos. Eboles goch â phedair hosan wen. Gan mae Mallt yw yr unig eboles wrth Culhwch yn y ddwy flwynedd ddiwethaf, bydd yn aros yng Ngwynfaes am ychydig.

Here is one of my favourites, Gwynfaes Mallt y Nos. A stunning bay filly with four white socks. Although she was offered for sale last year, Mallt is the only filly we have had from Culhwch in the last two year, so at the moment she is staying at Gwynfaes.

RAINHILL MORGAN LA FAY(2010)

Lluniau/Photos: Anthony Booth, Rainhill Stud

Rainhill Morgan La Fay

Gwynfaes Culhwch

Rainhill Mayfair

Eboles felen broc â phedair coes wen, symudwraig o fri ac anian rhagorol. Mae'n eboles odidog ac byddwn yn dilyn ei gyfra yn y sioeau yn eiddgar.

A chestnut roan filly with four white socks. She is such a charming filly and we look foward to following her show career

RAINHILL PENDRAGON (2010)

Lluniau/Photos: Anthony Booth, Rainhill Stud

Rainhill Pendragon

Gwynfaes Culhwch

Rainhill Rosebud

 

Ebol melyn trawiadol a'r pedair hosan wen. Mae Pendragon wedi bod yn ennill ac yn gwneud tipyn o argraff yn y sioeau yn 2011.

A striking chestnut colt with four white stockings. Pendragon has be turning a few head in the shows this year and has already won several red rosettes.

GWYNFAES BENDIGEIDFRAN (2009)

Gwynfaes Bendigeidfran

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Branwen

 

Ebol du â phedair hosan wen. Mae Bendigeidfran yn frawd llawn i Seren JR, Gwenddydd, Owain Glyndwr, Golwg Hafddydd, Noah a Jaffeth. Fel y gwelwch, mae Bendigeidfran yr un mor drawiadol a'i frodyr a'i chwiorydd. Mae'n mynnu sylw yn y cae gan ei fod yn dipyn o gymeriad. Dymunwn pob lwc i Stephan a Bendigeidfran yn y dyfodol.

A black colt with the four white stockings, super confirmation and moves like a dream. Bendigeidfran is a full brother to Seren JR,Gwenddydd, Owain Glyndwr, Golwg Hafddydd, Noah and Jaffeth. As you can see, Bendigeidfran is as stunning as his siblings and is already quite a character. We wish Stephan and Bendigeidfran all the best in the future.

GWYNFAES ANNEST (2009)

Gwynfaes Annest

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Gwenllian

Annest yw yr unig eboles wrth Culhwch yn 2009 ac mae'n go unigryw. Mae'n amlwg bod Nebo Daniel, Nebo Brenin a Hendy Brenin yn yr achau gan ei bod yn eboles felen broc. Ganwyd ar ddiwedd Mehefin ond mae hi'n werth yr aros. O'r funud gyntaf, mae'n mynnu sylw ac yn symudwraig odidog. Mae eich diolch i Anthony ac Aileen Booth am ddangos Annest yn 2010. Erbyn hyn mae adref yng Ngwynfaes - os oes gennych ddiddordeb i'w chael ar les ar gyfer 2012, rhowch ganiad.

Annest is one and only filly by Culhwch in 2009 and she is quite unique. It's obvious that she has the Nebo Daniel, Nebo Brenin and Hendy Brenin ancestry as she is our very first chestnut roan. She was born at the very end of June but she was well worth the wait. From the very first time you see her, she demands your attention and she has the action to go with it. Many thanks to Anthony and Aileen Booth for taking Annest to the shows in 2010. She has now returned home to Gwynfaes but if you are interested in leasing her for 2012 then give Meirion a ring.

 

BRYNCADNO HELEDD (2009)

Bryncadno Heledd

Gwynfaes Culhwch

Lodor Ffiend

Roedd Meirion yn hanner cant llynedd a phan welais Hedydd penderfynais ei phrynu fel anrheg penblwydd iddo. Dyma'r ceffyl cyntaf i ni ei brynu ers sefydlu Bridfa Gwynfaes a rwyn bles iawn ei fod erbyn hyn yn ei chymharu a Seren Olaf.

Meirion was 50 last year, so as a treat, I brought Hedydd for him. As this is the only cob we have brought since established Gwynfaes Stud, I am so pleased that he is now comparing her with his all time favourite Seren Olaf. As we find it difficult to prepare and show and milk, we would consider leasing Heledd to a showing home for 2012.

BRYNCADNO FFLEUR (2009)

Bryncadno Ffleur

Gwynfaes Culhwch

Bryncadno Aranwen

Dyma eboles drawiadol iawn a brynwyd gan Fridfa Rainhill yn gwmni i'r ebolesi arall yn y sioeau. Bu yn llwyddiannus iawn yn 2010 a braf bydd ei gweld yn y sioeau yn 2011.

Ffleur was brought by the Rainhill Stud as a showing companion to their fillies. She was very successful in 2010 and we are looking forward to seeing her out in 2011 - if she stops growing!

GWYNFAES TALIESIN (2009)

Gwynfaes Taliesin

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Goleuddydd

Ebol coch â phedair hosan wen, asgwrn fflat o safon ac yn symudwr penigamp. Mae Taliesin yn frawd llawn i Matholwch, Custennin, Manawydan, Gilfaethwy, Gwawrwen a Rhiannedd. Dymunwn pob llwyddiant i Hayley a Taliesin yn y dyfodol.

A bay colt with the four perfect white socks, plenty of flat quality bone and a great mover. Taliesin is a full brother to Matholwch, Custennin, Manawydan, Gilfaethwy, Gwawrwen and Rhiannedd. We wish Hayley and Taliesin all the best in the future.

 

GWYNFAES RHIANNEDD (2008)

Gwynfaes Rhiannedd

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Goleuddydd

Eboles goch â thair hosan wen, asgwrn fflat o safon ac yn symudwraig o fri. Mae Rhiannedd yn chwaer lawn i Matholwch, Custennin, Manawydan, Gilfaethwy a Gwawrwen. Dymunwn i berchnogion newydd Rhiannedd pob llwyddiant yn y sioeau sydd i ddod.

A bay filly with three white socks, plenty of flat quality bone and a great mover. Rhiannedd is a full sister to Matholwch, Custennin, Manawydan, Gilfaethwy and Gwawrwen. From when she was first born Meirion would talk about her legs and movement and was all for showing her. However, he was persuaded to sell her and we wish her new owners, David & Jacqui Hadley all the best in the future.

 

 

NANTWOOD ROWAN (2008)

 

Nantwood Rowan

Gwynfaes Culhwch

Whispering Willow

Dyma eboles drawiadol iawn arall oddi wrth y ddau yma! Gan mai Culhwch yw ei thad a'i mam gan Horeb Euros mae'n symud am sbort. Mae'n chwaer llawn i Caellyn Chantelle a Chaellyn Brandy.

Pob lwc i Rebecca & Owen, Bridfa Nantwood.

Rowan is another upstanding flashy filly from these two with a temperament to die for. As Culhwch is her father and her mother is by Horeb Euros she can move for fun and does! She is a full sister to Caellyn Chantelle and Caellyn Brandy.

We wish Rebecca & Owen, Nantwood Stud all the best in the shows.

 

CAELLYN HAF (2008)

Caellyn Haf

Gwynfaes Culhwch

*******

Eboles goch â phedair hosan wen, asgwrn fflat o safon ac yn symudwraig o fri. Mae Haf yn chwaer llawn i Caellyn Sherry a oedd yn ail yn nosbarth yr ebolesi blwydd yn y Ffair Aeaf 2008. Dymunwn pob llwyddiant i Gareth a Muriel ar gyfer dangos Haf yn sioeau'r haf!

A cracking bay filly with four white socks, plenty of flat quality bone and a great mover. Haf is a full sister to Caellyn Sherry who was second in the yearling filly class at the 2008 Winter Fair. We wish Gareth and Muriel every success with Haf in the summer shows.

 

 

RAINHILL FAIR IMOGINE (2008)

 

Lluniau/Photos: Anthony Booth, Rainhill Stud

Rainhill Fair Imogine

Gwynfaes Culhwch

Rainhill Mayfair

Ganwyd Fair Imogine yn gynnar ar Mai 8fed a dyma eboles felen rhyfeddol. Erbyn hyn, mae'n ennill yn gyson yn y sioeau yn 2011.

Rainhill Fair Imogine was born early on 8 May and is a stunning chestnut filly. It has been a real treat to following Fair Imogine progress in the shows this year.

RAINHILL ALONZO THE BRAVE (2008)

Lluniau/Photos: Anthony Booth, Rainhill Stud

Rainhill Alonzo the Brave

Gwynfaes Culhwch

Rainhill Rosebud

Ganwyd Alonzo the Brave ar Ebrill 19eg, yr un diwrnod a Sioe Feirch Llambed. Mae'n ebol cryf du ac yn frawd llawn i Olwen a Rowena.

Rainhill Alonzo the Brave was born on 19 April, the same day as Lampeter Show! He is a strong black colt and a full brother to Rainhill Olwen and Rainhill Rowena.

 

BRYNSEION BLANCHFLEUR (2008)

 

Brynseion Bendigo

Gwynfaes Culhwch

Parcymorfa Betsan

Mae Blanchfleur yn chwaer llawn i Brynseion Bendigo. Eboles ddu â pedair hosan fach wen o safon.

Blanchfleur is a full sister to Brynseion Bendigo. She's black with four little white socks and real quality.

 

 

GWYNFAES EUROLWEN (2007)

Gwynfaes Eurolwen

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Elen

 

Dyma eboles arbennig iawn allan o Elen a Culhwch. Mae'n mynnu eich sylw, bob amser yn sefyll yn sgwâr a'i phen ar lan. Fel y disgwyl mae ganddi asgwrn a gwaelod ardderchog a mae'n medru symud yn rhagorol. A dweud y gwir, mae'n debyg iawn i Eurddydd pan oedd hi'n eboles fach. Dymunwn pob llwyddiant i berchnogion newydd Eurolwen.

When you walk into her field, you can't but notice Eurolwen. She's upstanding with a beautiful head, good confirmation, moves like a dream and has abundance of quality flat bone. Bay, three whites. In fact, she's very similar of Eurddydd at that age. [Pictured above at her first show of 2008]. We wish her new owners Pat and Mark every success with Eurolwen.

 

GWYNFAES SARAN (2007)

Gwynfaes Saran

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Sara

 

Dyma eboles gyntaf Sara allan o Culhwch. Fel mae'r lluniau yn cyfleu, mae ganddi ben hyfryd a chorff siapus iawn. Fel y disgwyl, mae ganddi'r asgwrn ac mae'n medru symud fel y byddech yn disgwyl o eboles wrth Culhwch.

Saran is the first filly out of Sara and Culhwch. Bay with two even small whites on the back and tiny half white on the front. She has the quality bone and the freeflowing movement that you would expect from a Culhwch filly. Saran has a lovely temperament.

 

 

BRYNITHON HANNAH (2007)

Lluniau/Photos: Anthony Booth

Brynithon Hannah

Gwynfaes Culhwch

Penllwynuchel Hannah

 

Dyma eboles goch â phedair coes wen. Mae Hannah wedi bod yn llwyddiannus dros ben mewn nifer fawr o sioeau gan ddod yn drydedd yn y Sioe fawr yn 2008 ac yn ail yn Nglanusk.

A striking bay filly with four white socks. Hannah was very successful in many shows in 2008 including a third in the large yearling filly class at the Royal Welsh and second at Glanusk.

 

 

GWYNFAES Y GOF (2007)

 

Llun/Photo: The Event Photographer

Gwynfaes Y Gof

Gwynfaes Culhwch

Penllwynuchel Seren Olaf

Dyma ebol olaf Seren Olaf. Mae rhywbeth arbennig iawn amdano i ni. Bu'n llwyddiannus iawn mewn sioeau lleol gan ddod yn is-bencampwr yr Adran D yn Sioe Sir Benfro, 2il yng Nghlanusk 2009 ac yn is-bencampwr Adran D a phencampwr y stoc ifanc yn Sioe'r Gymdeithas Caerfyrddin 2009. Daeth yn 4ydd yn y Sioe Frenhinol gan fod yn un o bedwar a gyfrannodd i lwyddiant Culhwch yn ennill tlws Yeomans unwaith eto yn 2009. Erbyn hyn, mae Gwynfaes Y Gof yn farch gyda John a Jo yn Holme Farm Equestrian Centre. Gobeithiwn ei weld yn y sioeau dan gyfrwy yn 2012. Dymwunwn pob lwc a llwyddiant iddynt.

Y Gof is the very last foal we had from our much admired foundation mare Seren Olaf. He is a rich dark bay with four even white socks and a star. Big, upstanding, smart, and 'what are you doing in MY field attitude'. He was reserve Section D champion at Pembrokeshire Show 2008, 2nd Glanusk Stallion Show 2009 and reserve Section D champion and Youngstock champion at Carmarthen Association 2009. We took him to the Royal Welsh and we pleased with his 4th place. He was one of the prizewinners that contributed to Culhwch winning the Yeomans Plague again. Now Gwynfaes Y Gof is the stud stallion with Jo and John at Holme Farm Equestrian Centre. We hope to see Y Gof at the 2012 shows. We wish them very success in the future with this very special colt.

 

 

ILAR ANEST (2007)

ENILLYDD MEDAL EFYDD / BRONZE MEDAL WINNER

 

Ilar Anest

Gwynfaes Culhwch

Ilar Alice

Gwerthwyd Anest am £3500 yn gynnar ar ddydd Sadwrn yn yr arwerthiant yn Hydref 2007. Mae Anest yn chwaer llawn i Abigail ac fel ei chwaer, mae wedi bod yn ymddangos mewn sioeau yn 2008. Dymunwm pob llwyddiant iddi a'i pherchnogion newydd.

Anest was sold for £3500 early on Saturday in the October sales 2007. She is a full sister to Abigail and like her sister, she has been seen at the shows in 2008. We are extremely excited about her prospects for 2009.

 

 

BRYNCADNO BRANWEN (2007)

Bryncadno Branwen

Gwynfaes Culhwch

Bryncadno Arianrhod

 

Ganwyd ar 25ain Mai 2007, mae Branwen yn eboles ar gyfer y sioeau. Mae'n ddu a phen godidog, asgwrn da a mae'n medru symud. Gan bod Jane a Paul wedi penderfynu lleihau eu rhifau, mae'r stoc ifanc i gyd ar werth. Am fwy o wybodaeth ymwelwch a gwefan Bridfa Bryncadno.

Born on 25th May 2007, Branwen is a show quality filly. She's black, has a beautiful head and very good bone and a good mover. She is linebred to Derwen Princess. With Jane and Paul reducing their stock, they have placed all of their youngstock for sale. For futher information visit the Bryncadno Stud website.

 

 

NANTWOOD SOLOMON (2007)

Lluniau/Photos: Mili Peel

Nantwood Solomon

Gwynfaes Culhwch

Tongwynlais Magical Lady

Mae Solomon yn ebol hynod o drawiadol ac mae e wir yn medru symud. Yn sgil hynny, mae Owen yn mwynhau dangos Solomon yn sioeau 2009. Dyma fe yn Sioe Pontargothi yn eleni.

Solomon is an extermely striking colt that can truly move. He is Lady's first foal and was born late in the year. He is such an extrovert, Owen enjoys showing him at the shows.

 

CAEDERWEN SIENNA (2007)

Lluniau/Photos: The Event Photographer

Caederwen Sienna

Gwynfaes Culhwch

Kestos Ceridwen

 

Dyma eboles goch â phedair coes wen a greodd dipyn o argraff yn y sioeau yn 2007, 2008 a 2009. Enillodd ei dosbarth yn y Ffair Aeaf 2007 a roedd yn is-bencampwraig yr Adran D. Yn 2009, daeth yn 2il yn Sioe Feirch Llambed, yn 1af yng Nghlanusk ond uchafbwynt y cyfan oedd ei gweld ar dop y rhes flaen yn nosbarth yr ebolesi 2 old yn Sioe Frenhinol 2009. Yn 2010, hi oedd pencampwraig y stoc ifanc Adran D Sioe Feirch Llambed.

This beautiful bay filly with four white socks certainly made her mark in the shows in 2007 and 2008. At the 2007 Winter Fair, she won her class and was reserve champion for the section D's. In 2009 she was second at Lampeter Stallion Show, first at Glanusk Stallion Show but the pinnacle we seeing her looking serene at the top of the front line of the 2 year old filly class at the Royal Welsh 2009. The picture above really does convey it all. In 2010 she achieved the treble by winning the three year old filly class at Lampeter Stallion show and the Youngstock Championship. Many congratulations to both Sienna and Andrew on a fabulous display.

Lluniau/Photos: Anthony Booth / Mili Peel

 

BROADLEY ORANGE BLOSSOM (2007)

Lluniau/Photos: The Event Photographer

Broadley Orange Blossom

Gwynfaes Culhwch

Broadley Ffion

Eboles goch drawiadaol iawn â thair hosan fach wen sy'n medru symud yn arbennig o dda. Mae Orange Blossom wedi ennill yn Sioe Pontargothi a Cheredigion yn barod eleni. Mae'n rhaid bod Nerys yn ffit gan iddi fedru rhedeg yr holl ffordd o amgylch y cylch yn y Sioe Frenhinol 2009 gyda Orange Blossom wrth ei hochr yn trotian yn fonheddig. Roedd ei gweld yn 3ydd yn bleser o'r mwyaf. Llongyfarchiadau i Orange Blossom, Stella a Nerys.

A bay filly with three small white socks that again moves for fun. Orange Blossom has been to two shows in 2009, winning at Pontargothi and winning at Ceredigion Association Show. I've decided that Nerys must be fit as she was able to run the whole way around the ring at the Royal Welsh 2009 with Orange Blossom trotting majestically by her side. Seeing her in 3rd was an absolute joy. Many congratulations to Orange Blossom, Stella and Nerys.

 

 

GWYNFAES GWAWRWEN (2006)

Gwynfaes Gwawrwen

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Goleuddydd

Dyma'r eboles gyntaf allan o Culhwch a Goleuddydd ac felly mae'n chwaer llawn i Matholwch, Custennin, Manawydan a Gilfaethwy. Fel y disgwyl, mae'n medru symud fel y byddech yn disgwyl o eboles wrth Culhwch a mae ganddi 'coese sbesial' (geiriau Meirion). Mae yn gyfeb i Thorneyside The Marksman ar gyfer 2012 [Llun ohoni a Caleb Haf 2010]

Gwawrwen is the first filly out of Culhwch and Goleuddydd making her a full sister to Matholwch, Custennin, Manawydan and Gilfaethwy. She again has the freeflowing movement that you would expect from a Culhwch filly and has legs to die for (Meirion's words!). We hope she is in foal to Thorneyside The Marksman for 2012. [Pictured here with Caleb Summer 2010]

 

 

GWYNFAES NOAH (2006)

Lluniau/Photos: Manx Photography

Gwynfaes Noah

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Branwen

 

Dyma'r ail ebol wrth Branwen a Culhwch. Ebol goch â phedair hosan wen ac fel y disgwyl mae'n gymeriad a hanner ac yn fusneslyd dros ben. Mae ganddo'r holl rinweddau byddwn yn ceisio magu yma yn Gwynfaes. Mae'n ebol sy'n tynnu llygad pawb gan fod ganddo ben penigamp a'r gallu i symud fel sydd fod. Mae'n frawd llawn i Seren JR, Gwenddydd, Owain Glyndwr, Golwg Hafddydd, Jaffeth a Mathonwy. Mae Noah wedi bod mewn nifer o sioeau gan ennill yn aml. Rydym wedi cadw Noah ymlaen fel ein ail farch ac ar ol gweld y tri ebol cyntaf, mae Meirion wedi rhoi 7 caseg iddo ar gyfer 2012!

Here is the second colt we have from Branwen and Culhwch. He's bay with four white socks and as you would expect he's a real character and extremely friendly. He possesses all the qualities that we want at Gwynfaes. Noah is truely a show quality colt that has that x-factor which is so difficult to describe and a head to die for. He is a full brother to Seren JR, Gwenddydd, Owain Glyndwr, Golwg Hafddydd, Jaffeth and Mathonwy. He has been to many shows and he can really show himself. If only Meirion could run a little faster - but there you go!! We have kept him on as our second stud stalion and after seeing the first three foals we have scanned 7 of our mares in foal to him for 2012.

Lluniau/Photos: The Event Photographer

 

GWYNFAES MWYNWEN(2006)

Gwynfaes Mwynwen

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Olwen

 

Dyma eboles allan o Culhwch ac Olwen. Mae'n chwaer llawn i Carnwennan ac fel ei chwaer mae'n gariad a hanner. Mae ganddi'r asgwrn ac mae'n medru symud fel y byddech yn disgwyl o eboles wrth Culhwch.

Mwynwen is a filly out of Culhwch and Olwen. She has the quality bone and the freeflowing movement that you would expect from a Culhwch filly. As her full sister Carnwennan, Mwynwen has a lovely temmperament.

 

GOBELL TELYNOR (2006)


Gobell Telynor

Gwynfaes Culhwch

Horeb Hudoles

 

Ebol coch â phedair hosan wen sydd â dyfodol disglair dros ben. Fel y gwelwch o'r llun mae ganddo gorff a safiad arbennig a'r balchder sydd ei angen mewn sioe. Yn barod, mae wedi ennill nifer o ddosbarthiadau gan gynnwys ail yng Nghlanusk. Dymunwn pob llwyddiant iddo a'i berchnogion newydd.

Telynor is a bay colt with four white socks. As you can see from the picture he has the body and presence required for the show ring. He has already won many first prizes and was second at Glanusk in the two year old colt class. We wish him and his owners the every success.

 

 

RAINHILL LANCELOT (2006)

Lluniau/Photos: Anthony Booth, Rainhill Stud

Rainhill Lancelot

Gwynfaes Culhwch

Rainhill Mayfair

Ebol melyn trawiadaol iawn â pedair hosan wen hir sy'n medru symud yn ryfeddol.

The second foal of 2006 for the Rainhill Stud, Rainhill Lancelot was born on 15 May. A flashy chestnut with four long whites, he really is an extravagant mover.

 

 

RAINHILL ROWENA (2006)

ENILLYDD MEDAL EFYDD / BRONZE MEDAL WINNER

Lluniau/Photos: The Event Photographer

Rainhill Rowena

Gwynfaes Culhwch

Rainhill Rosebud

Ganwyd Rowena ar Ebrill 1af 2006, ac fel y gwelwch mae'n coben hen fasiwn ac yn chwaer llawn i Olwen. Yn ystod 2007, 2008 a 2009, bu'n cystadlu'n aml mewn sioeau ar hyd y wlad. Mae'n shwd symudwraig fel bod degau o luniau da ohoni yn perfformio yn y Sioe Frenhinol. Y llun uchod oedd hoff lun Anthony ac Aileen. Mae'n cystadlu o dan gyfrwy yn sioeau 2011 a dymunwn pob llwyddiant iddynt.

Rainhill Rowena was born on 1 April 2006, a really old fashion type of cob filly and a full sister to Olwen. During 2007, 2008 and 2009 she has been very successful in shows up and down the country. She is such a good mover that you could have chosen a dozen pictures for the Royal Welsh. The picture above is Anthony and Aileen's favorite. For 2011, she is competing in the ridden classes and we wish them every success.

Dyma rhai o'i llwyddiannau:
Here are just some of Rowena's many successes:

1st
Reserve Show Champion, Youngstock Champion, Section C/D Champion Royal Berkshire Show,
Section D Champion, Youngstock Champion Southern Counties,
Royal Show,
Home Counties,
Midland County,

Northleach,
& South of England

and many more.

Lluniau/Photos: Anthony Booth, Rainhill Stud

 

 

IONOS FFION (2006)

ENILLYDD MEDAL AUR / GOLD MEDAL WINNER

Lluniau/Photos: The Event Photographer, Anthony Booth, Rainhill Stud /Mili Peel

Ionos Ffion

Gwynfaes Culhwch

Ystrad Ddewi June Surprise

Gwelwyd Ffion yn y sioeau yn 2007& 2008 lle creodd argraff mawr ac ennill yn rheolaidd - dyma eboles sy'n medru symud. Mae wedi profi llwyddiant ysgybol yn y sioeau eleni. 1af yng Nghlanusk, is-bencampwraig y Stoc Ifanc ac ennill The Quinton Challenge Cup am yr eboles orau yn yr holl sioe. 1af yn Sioe Feirch Llambed gan ennill Tlws Coffa E J Williams am yr eboles 3 oed orau ac hefyd Cwpan Coffa Bridfa Llwynhywel am yr eboles orau yn y sioe. Roedd hefyd yn is-bencampwraig a phencampwraig y stoc ifanc yn sioe Abeteifi ar diwedd Gorffennaf.

Ond, mae rhaid mai'r gorau oedd y Sioe Frenhinol 2009, tarannodd Ffion i mewn i'r cylch gan fynnu sylw pawb. Rhaid dweud rwyn mwynhau eistedd yn yr eisteddle a'r pobl o'm hamgylch yn troi at eu catalog i weld 'Pwy yw'r eboles 'na?' Roedd yn amlwg yn mwynhau'r awyrgylch - mae'n fy atgoffa o Culhwch yn hyn o beth, cwl a tawel tu allan ond wrth glywed swn y gwylwyr, bant a nhw. Fe wnaeth Ffion a Daniel wrth ei hochr [wel am rhan fwyaf o'r dosbarth] ennill dosbarth yr ebolesi 3 oed a 10 munud yn ddiweddarach enillodd is-bencampwraig y Stoc Ifanc. Roedd yn ddiwrnod i'w gofio ac rwyn edrych ymlaen yn barod i'w gweld hi nôl yn y prif gylch ac ebol wrth ei thraed.

Ffion was seen winning at many shows in 2007 & 2008 and you could certainly say, once seen never forgotten - what a mover - Ffion that is! She has had tremendous success in 2009, 1st Glanusk Welsh Stallion Show, reserve Youngstock Champion and winner of The Quinton Challenge Cup for Supreme Champion Filly. 1st Lampeter Stallion Show and winner of the E J Williams Perpetual Memorial Trophy for the Best 3 Year Old Welsh Cob Filly. Also winner of the Llwynhywel Stud Perpetual Challenge Memorial Cup for the Best overall Section D Filly. She was youngstock champion and reserve Section D champion at Cardigan Show.

But the best was at the Royal Welsh 2009, Ffion burst into the ring and commanded everyone's attention. I do enjoy sitting in the Grandstand with people around me turning to their catalogue to find out 'who 's that filly?'. She soaked up the atmosphere and reveled in it - she reminded me so much of Culhwch in this respect - cool, calm and laid-backuntil the roar of the crowd and then their off! Ffion with Daniel by her side [for most of the class] won the 3 year old filly class and then within 10 minutes had also taken the reserve youngstock slot. It really was a fab day and I can't wait to see her out there again with a foal at foot. Many, many congratulations to you both.

Lluniau/Photos: Anthony Booth, Mili Peel

 

ILAR ABIGAIL (2006)

ENILLYDD MEDAL EFYDD / BRONZE MEDAL WINNER

 

Lluniau/Photos: Anthony Booth, Rainhill Stud

 

Ilar Abigail

Gwynfaes Culhwch

Ilar Alice

Gwelwyd Abigail yn y sioeau yn 2006, 2007 a 2008 lle enillodd bencampwriaethau. Edrychwn ymlaen i'w gweld unwaith eto yn 2009.

Abigail was seen winning championships at shows in 2006, 2007 a 2008. We are extremely excited about her prospects for 2009.

 

 

BRYNSEION BENDIGO (2006)

ENILLYDD MEDAL EFYDD / BRONZE MEDAL WINNER

 

 

Brynseion Bendigo

Gwynfaes Culhwch

Parcymorfa Betsan

Gwelwyd Bendigo mewn ychydig o sioeau yn 2006 a 2007 llehawliodd ei le. Daeth yn ail yn y Ffair Aeaf 2006 ac yn 2007 enillodd fedal efydd ar yr ail dro allan. Yn 2008 daeth yn 4ydd yn y Sioe Frenhinol. Mae Bendigo wedi ennill pencampwriaethau a medalau efydd ac eleni mae e allan yn y sioeau dan gyfrwy.

Bendigo was seen at a few shows in 2006 and 2007. He was second at the Winter Ffair 2006 and won a bronze medal on his second outing of 2007. In 2008, he was 4ydd in the Royal Welsh. He has won championships and bronze medals and for 2011 is out in the shows under saddle.

 

 

CRUGLWYD DAZZLER (2006)

ARWERTHIANT HYDREF 2006 OCTOBER SALES


Cruglwyd Dazzler

Gwynfaes Culhwch

Cruglwyd EnidGwerthwyd yr ebol melyn yma gan Mr & Mrs Meurig Thomas, Bridfa Cruglwyd yn yr arwerthiant am £2600. Dyma'r pris uchaf am ebol yn ystod yr arwerthiant. Mae'n wir i ddweud, ni welwyd ebol yn symud yn well na hwn erioed yn yr arwerthiant. Roedd yn bleser i'w wylio.

Mr & Mrs Meurig Thomas, Cruglwyd Stud sold this striking chestnut colt for £2600 at the October 2006 sales. This was the highest price for a colt foal at the sales. It's true to say that there has never been a foal that has moved better in the sale ring - it was a real special moment to watch.

 

 

BROADLEY NOBLEMAN (2006)

Broadley Nobleman

Gwynfaes Culhwch

Broadley Ffion

Ebol coch trawiadaol iawn â phedair hosan fach wen sy'n medru symud am sbort. Mae'n frawd llawn i Orange Blossom.

Here is a striking bay colt with four beautifully marked socks that can move for fun. Both dam and sire are Royal Welsh winners and he is a full brother to Orange Blossom.

 

 

GWYNFAES EURDDYDD(2005)

Gwynfaes Eurddydd

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Elen

 

Dyma'r eboles gyntaf i ni wrth Elen ac rwyn credu bod y llun yn dweud y cyfan. Mae Eurddydd wedi bod mewn sioeau yn 2007 a 2008. Daeth yn chweched yn y Sioe Frenhinol yn 2008. Erbyn hyn mae wedi cael un ebol wrth Noah sef Gwynfaes Eseia. Mae'n wag ar gyfer 2012 felly mae'n bosib bydd hi nol yn y sioeau ar gyfer 2012.

This is our first filly from Gwynfaes Elen and Culhwch and I think this picture of her says it all. Eurddydd has been to a few shows in 2007 and 2008. She was sixth at the Royal Welsh 2008. Now, she has had one foal from Noah and has been left empty for 2012 with the intention of showing her or leasing her for showing.

 

 

GWYNFAES GOROESWR(2005)

Gwynfaes Goroeswr

Gwynfaes Culhwch

Penllwynuchel Seren Olaf

Diwrnod trist iawn oedd yr un pan benderfynwyd rhoi Goroeswr i lawr. Diolch i bob un a wnaeth eu gorau glas iddo.

So sad, we had to put Goroeswr to sleep as he could not recover from a leg injury that had been with him from a foal. We were all very dissappointed but very grateful for all the efforts that so many made to help him.

 

 

GWYNFAES GILFAETHWY(2005)

Gwynfaes Gilfaethwy

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Goleuddydd

Ebol coch â phedair hosan wen, asgwrn fflat o safon ac yn symudwr. Mae Gilfaethwy yn frawd llawn i Matholwch, Custennin, Manawydan, Gwawrwen a Taliesin. Dymunwn i berchnogion newydd Gilfaethwy pob llwyddiant wrth iddynt ei baratoi ar gyfer y sioeau mewn dosbarthiadau dreifio.

A bay colt with four neat white socks, plenty of flat quality bone and has great movement. Gilfaethwy is a full brother to Matholwch, Custennin, Manawydan, Gwawrwen and Taliesin. We wish his new owners, Jean & Jim Thomas, all the best for the in-hand and driving classes in the shows.

 

 

 

NANTWOOD DWYNWEN (2005)

Nantwood Dwynwen

Gwynfaes Culhwch

Minyffordd Madonna

 

Roedd rhywbeth arbennig iawn am hon! Cafodd ei geni yn mis Awst gan ddatblygu i fod yn eboles anhygoel. Trueni oedd clywed ei bod wedi cael ei lladd gan fellten.

There was something very special about Dwynwen. Born in August, she developed into a top class filly. Sadly, she was hit by lightening and passed away.

 

 

CAELLYN CHANTELLE (2005)

 

Llun/Photo: Mili Peel

Caellyn Chantelle

Gwynfaes Culhwch

Whispering Willow

Dyma eboles drawiadol iawn! Gan mai Culhwch yw ei thad a'i mam gan Horeb Euros mae'n symud am sbort. Dyma hi yn y sioe fawr yn 2007 ac ym Mhontargothi yn 2008. Yn Sioe Gwent 2008 enillodd ei mhedal efydd cyntaf.

Pob lwc i Rebecca & Owen, Bridfa Nantwood.

Sian is a flashy filly with a temperament to die for. As Culhwch is her father and her mother is by Horeb Euros she can move for fun and does! Here she is at the Royal Welsh 2007 in the 2 year old filly class and at Pontargothi Show 2008. At the Gwent Area WPCS Show 2008, she won her first bronze medal.

We wish Rebecca & Owen, Nantwood Stud all the best with Chantelle.

Llun/Photo: Anthony Booth, The Event Photographer

 

IONOS JAC DU (2005)

ARWERTHIANT HYDREF 2005 OCTOBER SALES


Ionos Jac Du

Gwynfaes Culhwch

Ystrad Ddewi June SurpriseGwerthwyd yr ebol du yma gan Mr & Mrs Geraint Hughes, Bridfa Ionos yn yr arwerthiant am £1300. Dyma'r pris uchaf am ebol ar y dydd Gwener.

Mr & Mrs Geraint Hughes, Ionos Stud sold this striking black colt for £1300 at the October 2005 sales. This was the highest price for a foal on the Friday.

 

 

TREFAES BLACK FLYER(2005)

ARWERTHIANT HYDREF 2005 OCTOBER SALES
SIOEAU /SHOWS
ENILLYDD MEDAL ARIAN/ SILVER MEDAL WINNER

Lluniau/Photos: Anthony Booth, Rainhill Stud

Trefaes Black Flyer

Gwynfaes Culhwch

Trefaes Black Pearl

Dyma ebol du â phedair coes wen a greodd dipyn o argraff yn arwerthiant 2005. Gwerthwyd am £4400 sef y pris uchaf am ebol Adran D yn ystod yr arwerthiant. Cafodd ei ddangos gan ei berchnogion newydd yn 2006, 2007 and 2008 gan ennill ar hyd ac ar led Cymru eleni. Dymunwn pob llwyddiant iddynt ar gyfer 2009.

This upstanding black colt with four white socks certainly made his mark in the sales. He sold for £4400 the highest price for a section D colt during the 2005 sale. His new owner Mr Tom Hughes, Rhydeilian Stud has shown him yn 2006, 2007 and 2008 and he has been winning across Wales. His wins include: - 1st and Youngstock Champion Lampeter Stallion Show, 1st and Youngstock Champion Glanusk Show & 1st and Silver Medal at Anglessey Show.

 

 

WEXLAND LILI (2005)


SIOEAU /SHOWS
ENILLYDD MEDAL EFYDD/ BRONZE MEDAL WINNER

 

Lluniau/Photos: Anthony Booth, Rainhill Stud

Wexland Lili

Gwynfaes Culhwch

Sanws Liwsi

Dyma eboles goch â phedair coes fach wen. MaeLili wedi cystadlu'n llwyddiannus iawn yn y sioeau gan ennill medal efydd yn 2007. Mae'n bosib bod Lili ar werth, felly os oes gennych ddiddordeb cysylltwch a Jo Grout, Bridfa Wexland.

This upstanding bay filly with four white socks certainly made her mark in the shows, winning a bronze medal in 2007. It is possible that Lili may be for sale, for more details contact Jo Grout Wexland Stud.

 

NAIAD SURVIVOR (2005)

Naiad Survivor

Gwynfaes Culhwch

Penllwynuchel Hannah

Dymunwn pob llwyddiant i Susannah & Michael Broadhurst a Naiad Survivor wrth iddynt baratoi ar gyfer sioeau 2010. Mae Naiad Survivor yn frawd llawn i Gwynfaes Rachel a Brynithon Hannah.

I'd like to thank Susannah for contacting me with the great news that she has bought Naiad Survivor. We wish both Susannah and Survivor the very best as they prepare for the 2010 shows. Survivor is a full brother to Gwynfaes Rachel and Brynithon Hannah.

Gwynfaes Rachel / Brynithon Hannah.

 

 

TREFAES BLACK MARVEL (2004)
SIOEAU /SHOWS

 

Lluniau/Photos: Anthony Booth, Rainhill Stud

Trefaes Black Marvel

Gwynfaes Culhwch

Trefaes Black Pearl

Dyma ebol du â phedair coes wen a greodd dipyn o argraff yn sioeau tra ym Mhridfa Ionos. Dymunwn pob lwc i Frifda Trefaes wrth iddo ddychwelyd yno i fod yn farch. Tynnwyd y lluniau uchod yn Nhrefaes yn ystod ymweliadau bridfeydd Ceredigion 2010.

This upstanding black colt with four white socks certainly made his mark in the shows with his spectacular movement. He is now standing at stud at the Trefaes Stud. Good luck with Black Marvel. The pictures above we taken during the Ceredigion 2010 Stud Visit.

 

 

GWYNFAES CARNWENNAN (2004)

ENILLYDD MEDAL EFYDD / BRONZE MEDAL WINNER

 

Lluniau/Photos: Eventer & Anthony Booth, Rainhill Stud

Gwynfaes Carwennan

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Olwen

 

Dyma'r eboles gyntaf wrth Culhwch ac Olwen!! Eboles ddu â phedair hosan wen ac fel y disgwyl roeddwn yn bles dros ben i'w gweld yn y cae. Erbyn hyn, mae wedi ymuno â Bridfa Brynseion gan ymddangos yn llwyddiannus dros ben mewn nifer fawr o sioeau ar draws Cymru a Lloegr. Fel y disgwyl, bu'n bencampwraig Adrannau D ac enillodd fedal efydd yn 2008. Yn 2009 cafodd Carwennan ebol coch hyfryd sef Brynseion Crannog. Mae Carwennan a Crannog wedi bod mewn un sioe gyda Carwennan yn ennill medal efydd am fod yn encampwraig yr Adran D a Crannog yn sefyll yn is-bencampwr i'w fam.

Here is the first filly we have from Culhwch and Olwen. A beautiful black filly with four white socks. We think the world of her as she is as pretty as a picture. In the spring of 2007, Ceri Fell, Brynseion Stud brought Carnwennan and has been showing her very successfully in the shows around the country. She has won several championships and a bronze medal. In 2009, she had her first foal, a beautiful bay colt. She has been to one show this year, Avon & Borders WPCS Summer Show where she won a bronze medal as the section D champion with her colt foal Brynseion Crannog standing Reserve Champion to her. We wish Ceri & Nick the very best of luck. For more details of her successes visit the brynseion website but here are just some:

1st

Section D Champion Avon & Borders WPCS Summer Show
Section D Champion Three Shires Show
Section D Champion PUK
Supreme Youngstock Champion SEWPCA
Reserve Champion & Youngstock Champion Home Counties
NPS Area XI
East Anglian Native
Midlands WPCA
HCWPCA

 

 

GWYNFAES MELLTEN (2004)

Gwynfaes Mellten

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Bore Mai

 

Eboles felen â dwy goes wen. Dyma eboles unigryw. Erbyn hyn mae Mellten wedi ennill ar hyd a lled Iwerddon gan gystadlu yn y dosbarthiadau M & M a'r Working Hunter. Dymunwn bob llwyddiant iddi a'i pherchennog sef Susan Drum o County Kildare.

A chestnut filly with two white socks. She really is unique. For the last two years, Mellten really has been turning heads winning up and down Ireland in the M&M classes and the Working Hunter classes. We wish Mellten and Susan Drum of County Kildare the best of luck with her for the future.

 

 

GWYNFAES OWAIN GLYNDWR (2004)

Gwynfaes Owain Glyndwr

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Branwen

Ebol du â pedair coes wen. Mae'n frawd llawn i Seren JR, Gwenddydd, Golwg Hafddydd, Noah, Jaffeth a Bendigedfran ac yn hynod o debyg iddynt. Mae ei berchnogion presennol wedi penderfynu gwerthu Owain Glyndwr, felly dyma gyfle i brynu march du trawiadol.

A black colt with four white socks. He's a full brother to Seren JR, Gwenddydd, Golwg Hafddydd, Noah, Jaffeth and Bendigeidfran and very similar to them. His present owner has decided to sell him, so if you are interested in a black stallion with four whites that has been broken to ride, have a look at this one.

 

 

GWYNFAES CADWALADR (2004)

Gwynfaes Cadwaladr

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Hud a Lledrith

Ebol melyn â phedair coes wen - 2 hir yn y cefn a 2 fach yn y blaen. Mae'n ebol trawiadol iawn sy'n medru symud yn arbennig o dda. Dymunwn yn dda i Sara Ackers ei berchennog newydd ac edrychwn ymlaen i'w weld yn y sioeau ar ôl bod gyda Alun a Nerys, Bridfa Dulysau am 2007.

A chestnut colt with four white socks - 2 long at the back and 2 short at the front. He's a flashy upstanding colt that moves superbly well. We wish Sara Ackers well with him as she prepares him for the ridden classes having been with Alun & Nerys, Dulysau Stud for 2007.

 

 

RAINHILL OLWEN (2004)

ENILLYDD MEDAL EFYDD / BRONZE MEDAL WINNER

Lluniau/Photos: Anthony Booth, Rainhill Stud

Rainhill Olwen

Gwynfaes Culhwch

Rainhill Rosebud

 

Eboles felen â phedair coes wen, symudwraig o fri ac anian rhagorol. Mae wedi creu tipyn o argraff mewn nifer o sioeau ers 2005 gan ennill yn rheolaidd. Yn 2008 cafodd ei hebol cyntaf . Yn ei sioe gyntaf yn 2008 enillodd ddosbarth y cesig, Pencampwraig Adran D a Phencampwraig y Sioe i gyd. Eleni, braf oedd ei gweld yn symud yn osgeiddig drwy'r mwd yn nosbarth y cesig dan gyfrwy ar ddydd Iau'r Sioe Frenhinol 2009. Mae'n fwriad gan Anthony ac Aileen ei dangos dan gyfrwy am flwyddyn neu ddwy gan ei bod mor awyddus i ddysgu a phlesio. Yn 2011, mae Olwen nol yn y sioeau fel caseg ac yn parahu i ennill. Gweler uchod yn ennill pencampwriaeth yn sioe Devon County. Carwn ddiolch i Anthony ac Aileen Booth am fod yn barod i ni ddefnyddio lluniau o'i gwefan arbennig ar ein gwefan ni.

A chestnut filly with four white socks. She has made a real impression in lots of shows since 2005. In 2008 Olwen had her first colt foal and in her first show of 2008 she won the mare class, Section D Champion and Supreme Champion of the Show. In 2009, Meirion was so proud to see her striding powerfully through the mud in the Section D ridden mare class at the Royal Welsh 2009. We will be eagerly following her ridden career. To find out more detail on what and where I suggest you visit their wonderful website. For 2011, Olwen is back in the showring in the inhand classes. Pictured above winning the Championship at Devon County. Our thanks goes to Anthony and Aileen Booth for allowing us to use their pictures on our website and their neverending support.

Her are some of her wins

Supreme Show Champion of Southern Counties Association Summer Show
South of England
Reserve Youngstock Champion Northleach
Section D ChampionDevon County
Royal Show
Bath and West Show
Three Counties

 

 

 

GWYNFAES CYNDDYDD (2003)

Gwynfaes Cynddydd

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Bore Mai

Caseg ifanc ddu â phedair coes wen. Mae gennym obeithion mawr am hon a bydd yn aros yn y fridfa.

A young black mare with four white socks. We have very high hopes for her and she will be retained at the stud.

 

 

GWYNFAES CUSTENNIN (2003)

ENILLYDD MEDAL ARIAN/ SILVER MEDAL WINNER

 

Ebol coch â thair coes wen. Fel y gwelwch mae Custennin yn frawd llawn i Matholwch, Manawydan, Gilfaethwy, Gwawrwen a Taliesin. Dyma ebol sy'n meddu ar y rhinweddau sy'n bwysig i ni yn Gwynfaes - asgwrn o safon, symudiad cywir ac anian ardderchog. Daeth yn bumed yn y Sioe Frenhinol - y tro cyntaf iddo adael y clos ac yn bumed yn Sioe Meirch Llanbed 2006. Uchafbwynt 2006 i Custennin oedd ennill medal arian yn Sioe y Siroedd Unedig. Mae ein diolch i Daniel Hughes, Bridfa Ionos am gynhyrchu a dangos Custennin mor llwyddiannus yn ystod 2006 gan ennill mewn nifer o sioeau.

Ar dechrau'r 2007, treuliodd Custennin chwe wythnos gyda Sara Ackers yn cael ei dorri i fynd dan gyfrwy. Ganwyd dwy eboles hyfryd iawn yma yn 2007 a Gwynfaes Dilyn Seren yn 2008.

Ar hyn o bryd mae Custennin yn treulio'r ddwy flwynedd nesaf ar les gyda Hattie Cook yn cystadlu mewn dosbarthiadau marchogaeth. Yn barod, mae Custennin wedi ennill yn dosbarth Kingsford M&M Adran C/D yn Ponies(UK) Winter Championship South.

Ond heb os nac oni bai, ei lwyddiant pennaf oedd yn y Sioe Frenhinol 2009. Enillodd Custenin Dosbarth y Cobiau Cymreig yn y 'Ridden Mountain & Moorland Pony of the Year - Horse of the Year Show Qualifier' ac ar ben hyn fe aeth ymlaen i fod yn Is-bencampwr yr adran Mountain & Moorland. Y trueni mwyaf oedd ein bod wedi gorfod mynd adref i odro cyn y dosbarth! Beth fedrwn ddweud ond diolch o galon i Hattie am yr hollwaith ac am gynhyrchu Custennin i shwd safon.

Erbyn hyn, mae Custennin yn mwynhau haf 2011 yn Holme Farm Equestrian Centre. Mae Jo a John yn ei gynhyrchu ar gyfer sioeau 2011.

A bay colt with three white socks. We are very excited by all of Culhwch's foals and with Custennin in particular. He possesses the qualities that are so all important to a good Welsh cob - quality flat bone, straight movement and excellent temperament. The first time he ever left the yard was on Tuesday 20th July 2004 for the Royal Welsh - he was fifth and we were very proud of him. He was also fifth at Lampeter Stallion Show 2005 & 2006. We wish to thank Daniel Hughes of the Ionos Stud for producing and showing Custennin so successfully this year. Custennin and Daniel won in several shows with the highlight being winning the WPCS silver medal at the United Counties Show ( Caleb and I were there!!). Thanks again Daniel, you had a real rapor with Custennin.

At the beginning of 2007, Custennin spent six weeks with Sara Ackers being broken to ride. When have had two fillies from him in 2007 and a spectacular black filly with four whites in 2008.

It appears at the moment that Custennin will spent the next two year on lease with Hattie Cook, competing in ridden classes. He has already won the Kingsford M&M ridden C/D class at Ponies(UK) Winter Championship South 2009.

But undoubtedly his greatest success was at the Royal Welsh Show 2009, when he won The Ridden Mountain & Moorland Pony of the Year - Horse of the Year Show Qualifier - Welsh Cob Section D class. He then topped this by also being awarded the Reserve Champion for the Mountain & Moorland section. What a pity we missed the classes Meirion had to get home to do the milking! What can we say but our sincere thanks to Hattie for producing him so beautifully.

At the moment, we are very fortunate that Custennin is being produced by Jo and John of Holme Farm Equestrian Centre for the 2011 season. We wish them all the best for the season. 

 

GWYNFAES HARRISON (2003)

Gwynfaes Harrison

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Hud a Lledrith

Ebol melyn â dwy goes wen. Mae'n ebol trawiadol iawn sy'n medru symud yn arbennig o dda. Prynwyd Harrison gan Linda a Roger yn ebol bach yn arbennig am ei anian rhagorol. Cafodd amser i ddatblygu gan ddechrau ar ei waith yn bedair oed. Erbyn diwedd y flwyddyn roedd yn mynd dan gyfrwy ac yn cael ei ddefnyddio i hela. Yn awyddus i ddysgu, erbyn hyn mae wedi cystadlu mewn dosbarthiadau Working Hunter a fel gwelwch uchod, mewn cystadleuaeth un diwrnod. Erbyn hyn, mae Linda, ei mherched a'i hwyres yn marchogaeth ac yn cystadlu gyda Harrison. Fel y gwelwch, mae'n geffyl hyblyg dros ben.

A chestnut colt with two white socks. He's a flashy upstanding colt that moves superbly well. He was brought by Linda and Roger particularly for his excellent temperament. He was then turned away until he was four when he was initially broken to ride and hack out. Eager to learn, he has since been competing in Working Hunter Classes and above he is seen competing in a one day event. He is regularly ridden and competed by Linda, her daughters and her granddaughter. Harrison is truly a versatile welsh cob.

 

 

LLANWNEN AWEL MAI (2003)

ENILLYDD MEDAL EFYDD / BRONZE MEDAL WINNER

Lluniau/Photos: Anthony Booth, Rainhill Stud

Llanwnen Awel Mai

Gwynfaes Culhwch

Llanwnen Briallen

 

Dyma eboles lliw llaeth a chwrw sydd wedi gwneud argraff mawr eleni yn y sioeau. Cyntaf yn nosbarth yr ebolesi dwy yn Glanusk ac yn ail i Cruglwyd Siriol [hefyd allan o Culhwch] yn Sioe Feirch Llanbed a 6ed yn y Sioe Frenhinol. Mae hon werth ei gweld. Enillodd fedal efydd yn sioe haf Llanbedr Pont Steffan. Yn 2008, daeth yn 3ydd yn dosbarth y cesig ifanc yn y Sioe Frenhinol. Dymunwn pob llwyddiant i Eirian Thomas.

 

Llanwnen Awel Mai is a real show stopper as many have already seen at Glanusk where she won her class, at Lampeter Stallion Show this year where she was second to her half sister Cruglwyd Siriol and the Royal Welsh where she was 6th. She is a bronze medal winner and in 2008 she was placed 3rd in the junior brood mare class at the Royal Welsh. We wish, Eirian Thomas and Awel Mai all the best.

 

 

CRUGLWYD SIRIOL (2003)

ENILLYDD MEDAL EFYDD / BRONZE MEDAL WINNER

Lluniau/Photos: Anthony Booth, Rainhill Stud

Cruglwyd Siriol

Gwynfaes Culhwch

Cruglwyd Enid

 

Enillodd Cruglwyd Siriol ei dosbarth ac Is-bencampwraig Stoc Ifanc Sioe Feirch Llanbed 2005 a roedd yn 3ydd yn y Sioe Frenhinol 2004 a 2005. Dymunwn yn dda i Siriol, Kevin a'r teulu.

Cruglwyd Siriol won her class and was reserve Youngstock Champion at Lampeter 2005 and 3rd at the Royal Welsh in 2004 and 2005. We wish Siriol, Kevin and family all the best for the future.

 

 

HOREB UNDEG (2003)

ARWERTHIANT HYDREF 2003 OCTOBER SALES
SIOEAU /SHOWS
ENILLYDD MEDAL ARIAN/ SILVER MEDAL WINNER

 

Horeb Undeg

Gwynfaes Culhwch

Horeb Rhiannon

 

Dyma eboles ddu â phedair coes wen a greodd dipyn o argraff yn yr arwerthiant. Gwerthwyd am £4600 sef y pris uchaf am eboles Adran D yn ystod yr arwerthiant. Roedd yn ail yn y Sioe Frenhinol 2004 ac yn 2005 fe aeth un cam yn well gan ennill ei dosbarth.

This beautiful black filly with four white socks certainly made her mark in the sales. She was eventually sold for £4600 the highest price for a section D filly during the sale. She is a profilic show winner in 2004, winning many championships, first prizes as well as a second at the Royal Welsh. Undeg went one step better by winning her class at the Royal Welsh 2005. We wish Sandra & Peter Watkins all the best with Undeg and her progeny.

 

 

IONOS MODLEN MEIA (2003)

ENILLYDD MEDAL EFYDD / BRONZE MEDAL WINNER

Lluniau/Photos: Anthony Booth, Rainhill Stud

Ionos Modlen Meia

Gwynfaes Culhwch

Llwynhywel Model Mai

Dyma eboles felen â phedair coes wen. Bu Modlen Meia yn cystadlu'n llwyddiannus iawn yn y sioeau yn 2006 gan ennill medal efydd.

This upstanding liver chestnut filly with four white socks certainly made her mark in the shows in 2006, winning a bronze medal.

 

 

BRYNCADNO ARWR (2001)

ARWERTHIANT HYDREF 2002 OCTOBER SALES
SIOEAU /SHOWS
ENILLYDD MEDAL ARIAN/ SILVER MEDAL WINNER


Bryncadno Arwr

Gwynfaes Culhwch

Bryncadno *****

 

Dyma farch melyn trawiadol â phedair hosan wen. Enillodd Bryncadno Arwr y dosbarth blwyddi yn Sioe Frenhinol Lloegr 2002. Gwerthwyd am £1800 yn arwerthiant Hydref 2002. Ers hynny mae wedi cael gyrfa llwyddiannus iawn mewn llaw ac mae ei berthnogion newydd yn ei dorri i farchogaeth. Erbyn hyn, Arwr yw'r march yn mridfa Bryncadno ac mae nifer o ebolion ar lawr wrtho.

Arwr is a beautifully marked chestnut stallion with four white socks. He was sold at the October 2002 sales for £1800. Since the sale he has been shown to great success including 2003 Champion D & silver medal at Midland WPCS, 2004 Supreme in hand champion & bronze medal at East Midland WPCS, 2004 Youngstock D champion at Midland WPCS, 2004 2nd Northleach. His owners Ceri and Nick Fell, Brynseion have broken Arwr into ride and he is available for stud duties. We wish all concerned the very best with Arwr in the future. 

 

BRYNCADNO CARIAD (2001)

ARWERTHIANT HYDREF 2002 OCTOBER SALES

Bryncadno Cariad

Gwynfaes Culhwch

Derwen True Step

Dyma eboles felen â phedair hosan wen. Fel ei thad, mae'n symudwraig anhygoel ac mae wrth ei bodd yn dangos ei hunan. Mae ganddi'r potensial i fod yn gaseg fagu arbennig neu gaseg dan gyfrwy mewn sioe. Yn y pen draw, bydd dros pymtheg llaw. Gwerthwyd Cariad yn arwerthiant Hydref 2002 am £2,200.

Cariad is a chestnut filly with four white socks. Like her father she is an incredible mover and is a complete show-off . She clearly has the potential of being a special brood mare or a show mare under saddle. She will eventually be over 15 hands. Cariad was sold in the October 2002 sales for £2,200.

 

 

GWYNFAES RACHEL (2001)


Gwynfaes Rachel

Gwynfaes Culhwch

Penllwynuchel Hannah

 

Eboles goch sy'n arddangos yr holl nodweddion sy'n bwysig i'r fridfa. Fel ei thad Gwynfaes Culhwch, mae'n meddu ar asgwrn arbennig, anian rhagorol ond yn fwy pwysig na dim gall symud yn odidog. Dymunwn yn dda i John & Tracy Stevens ei pherchnogion a braf yw gweld ei bod erbyn hyn wedi cael ebol hyfryd wrth Gwenllan Brynmor.

This bay filly was the second foal born at the stud from our young stallion Gwynfaes Culhwch. Like her father she has excellent quality bone, a kind temperament and fabulous movement. We wish her owners John & Tracy Stevens all the best for the future and it's great to see that she is now a broad mare with a lovely colt by Gwenllan Brynmor at foot.

 

 

GLANHAFREN MORGAN (2001)

ARWERTHIANT HYDREF 2001 OCTOBER SALES
Glanhafren Morgan

Gwynfaes Culhwch

Cyfyng Polly


Gwerthwyd yr ebol du yma gan Mr & Mrs Gareth Griffiths, Bridfa Glanhafren yn yr arwerthiant am £1350. Dyma'r pris uchaf am ebol ar y dydd Gwener. Dymuniadau gorau i Mrs Veronica Layton ei berchennog newydd.

Mr & Mrs Gareth Griffiths, Glanhafren Stud sold this striking black colt for £1350 at the October 2001 sales. This was the highest price for a foal on the Friday. Best wishes to Mrs Veronica Layton, his new owner.

 

 

MENAI CILMERI (2001)

ARWERTHIANT HYDREF 2001 OCTOBER SALES


Menai Cilmeri

Gwynfaes Culhwch

Menai Countess

Dyma eboles osgeiddig a greodd dipyn o argraff yn arwerthiant 2001 pan gwerthwyd hi am £3100. Dyma hi yn dair oed erbyn hyn yn eiddo i Susan Drum o Co. Kildare.

This stunning and graceful black filly certainly made her mark at the 2001 sales when she sold for £3100. Her she is as a three year old and we wish her owner Susan Drum of County Kildare the best of luck with her for the future.

 

 

GWYNFAES SEREN JR (2001)

Gwynfaes Seren JR

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Branwen

 

Eboles felen dywyll. Fel ei rhieni, mae'n drawiadol dros ben, yn symud yn odidog ac â phersonoliaeth ecsentrig. Nawr, mae JR yn gaseg fagu ym mhridfa Nantwood gyda Rebecca & Owen Bentley

Dark liver chestnut filly. Like her parents, she has eye-catching marking, moves like a dream combined with an eccentric personality. Now , she is a brood mare with Rebecca and Owen Bentley at the Nantwood Stud.

 

 

GWYNFAES MATHOLWCH (2001)

Gwynfaes Matholwch

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes GoleuddyddMae gan Matholwch asgwrn penigamp a phen rhagorol. Mae Matholwch hefyd yn symud â'r balans sy'n ei alluogi i fod â phedair troed o'r llawr. Dymunwn yn dda i Pauline a Neil Jones, perchnogion newydd Matholwch ar gyfer y dyfodol. Ganwyd nifer o ebolion trawiadol iawn wrth Matholwch.

Am fwy o fanylion

cysylltwch a Pauline ar

Matholwch has the quality flat bone that is a must for us, coupled with a super head and fantastic tail carriage. As you would expect, he also moves freely and with the balance that allows him to have all four off the ground. We wish his new owners, Pauline and Neil Jones, Cwmesgair Stud every success for the future. Foals sired by Matholwch without fail are striking and have that look at me factor.

For more information regarding Cwmesgair stock,

contact Pauline on

07977607209 or 01559371433

or visit

www.cwmesgair.com

 

Had Culhwch ar gael - Semen available from Culhwch
Welsh Cobs
Tudalen Flaen - Front Page
Gwynfaes Culhwch
Cesig - Mares
Epil Culhwch - Culhwch's Progeny
Stoc Ifanc - Youngstock
Ebolion 2011-2011 Foals
Epil Culhwch dramor - Culhwch's Progeny Abroad
Ar werth - For sale
Magwyd yma - Bred here
Newyddion Diweddaraf - Latest News
Meirch - Stallions
Cysylltwch - Contact - Links
Welsh Cobs