Welsh Cobs
Tudalen Flaen - Front Page
Gwynfaes Culhwch
Cesig - Mares
Epil Culhwch - Culhwch's Progeny
Stoc Ifanc - Youngstock
Ebolion 2011 - 2011 Foals
Epil Culhwch dramor - Culhwch's Progeny Abroad
Ar werth - For sale
Magwyd yma - Bred here
Newyddion Diweddaraf - Latest News
Meirch - Stallions
Cysylltwch - Contact - Links
 

 

EBOLION 2011 / 2011 FOALS

Eleni, rydym wedi cael pedwar ebol a un eboles yn dilyn y 9 ebol ac 1 eboles o llynedd! Beth sydd i'w ddweud?

This year we have had four colts and one filly, following on from last year's 9 colts and 1 filly. What can I say?

YR EBOLES / THE FILLY

GWYNFAES FFION (2011)

Gwynfaes Ffion

Gwynfaes Noah

Gwynfaes Sara

Eboles ddu â thair hosan wen. Ffion yw'r eboles gynatf allan o'r march ifanc Gwynfaes Noah. Dyma eboles o'r safon uchaf a dymunwn pob lwc i Paula Abrahams yn dangos Ffion yn y sioeau yn 2012.

A beautiful and graceful black filly with three little socks. Ffion is the very first filly from our young stallion Gwynfaes Noah. She is the reason we have 7 mares scanned in foal to Noah for 2012! We wish Paula Abrahams the very best with Ffion in the 2012 shows.

YR EBOLION / THE COLTS

GWYNFAES LLYWELYN (2011)

Gwynfaes Llywelyn

Gwynfaes Noah

Penllwynuchel Sioned

Ebol coch â pedair hosan wen. Llywelyn yw'r ail ebol allan o'r march ifanc Gwynfaes Noah a'r !*! ebol allan o Sioned. Ar ol dod dros y siom o ebol arall, fe ffoniodd Meirion fi yng nghanol gwers i ddweud bod Sioned wedi cael ebol gwerth ei weld!

Llywelyn is a fabulous bay colt with four whites. He is the second colt from Noah and the !*! colt from Sioned. After the initial disappointment of him being another colt, Meirion phoned me in the middle of a lesson to tell me that Sioned had a colt that was well worth seeing! (He knows NOT to phone me in work).

GWYNFAES MATHONWY (2011)

Gwynfaes Mathonwy

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Branwen

Ebol coch â pedair hosan wen. Yn dilyn y siomedigaethau o llynedd, roedd aros am Mathonwy y gyrraedd yn amser pryderus iawn. Felly, roedd ei weld yn ddiogel ar y cae rhyddhad o'r mwyaf ac fel mae llun yn dangos mae e yn un arbennig iawn. Mae'n frawd llawn i Seren JR, Owain Glyndwr, Gwenddydd, Golwg Hafddydd, Noah, Jaffeth a Bendigeidfran.

A bay colt with four even whites. Following all the trials and tribulations of last year and the subsequent disappointments, waiting for Mathonwy to arrive was a nervy time. To see him arrive safely on the field was a great relief and as the picture conveys his is very special. He is a full brother to Seren JR, Owain Glyndwr, Gwenddydd, Golwg Hafddydd, Noah, Jaffeth and Bendigeidfran.

 

GWYNFAES * WLEDIG (2011)

Gwynfaes * Wledig

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Elliw

Ebol cryf coch â phedair hosan wen. Fel dwedodd Meirion 'Teip fi o ebol - goese da'. Mae Seren Wledig yn frawd llawn i Indeg, Macsen Wledig a Cunedda Wledig. Mae Seren Wledig yr un mor drawiadol a'i frodyr a'i chwaer. Mae'n mynnu sylw yn y cae gan ei fod yn dipyn o gymeriad. Mae'n bosib y gwelwch Seren Wledig allan mewn ambell sioe o nawr hyd 2012. [Yn y llun mae'n 8 awr oed]

A big strong bay colt with the four white stockings, super confirmation and moves like a dream. As Meirion said 'My kind of colt - legs to die for'. Seren Wledig is a full brother to Macsen Wledig and Cunedda Wledig. As you can see, Seren Wledig is as stunning as his siblings and is already quite a character. If Meirion is true to his words than you may see Seren Wledig in a show or two before the end of 2012. [Pictured at 8 hours old]

 

GWYNFAES GETHIN (2011)

Gwynfaes Gethin

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Olwen

[Llun i ddod / Picture to follow]

Ebol coch â thair hosan wen. Gethin yn frawd llawn i Carwennan a Mwynwen. Fel y byddech yn ei ddisgwyl wrth Culhwch, mae'n ebol cryf sy'n medru symud.

Gethin is a bay colt with three white socks and a snip. He is a very good moving colt and has excellent confirmation and is therefore a fabulous ride or drive prospect.

Had Culhwch ar gael - Semen available from Culhwch
Welsh Cobs
Tudalen Flaen - Front Page
Gwynfaes Culhwch
Cesig - Mares
Epil Culhwch - Culhwch's Progeny
Stoc Ifanc - Youngstock
Ebolion 2011 - 2011 Foals
Epil Culhwch dramor - Culhwch's Progeny Abroad
Ar werth - For sale
Magwyd yma - Bred here
Newyddion Diweddaraf - Latest News
Meirch - Stallions
Cysylltwch - Contact - Links
Welsh Cobs