Tudalen Flaen - Front Page
Gwynfaes Culhwch
Cesig - Mares
Epil Culhwch - Culhwch's Progeny
Stoc Ifanc - Youngstock
Ebolion 2011 - 2011 Foals
Epil Culhwch dramor - Culhwch's Progeny Abroad
Ar werth - For sale
Magwyd yma - Bred here
Newyddion Diweddaraf - Latest News
Meirch - Stallions
Cysylltwch - Contact - Links
 

 

EPIL CULHWCH DRAMOR / CULHWCH'S PROGENY ABROAD

 

 

GOGLEDD AMERICA / NORTH AMERICA

HAD WEDI EI REWI AR GAEL CYSYLLTWCH A

FROZEN SEMEN AVAILABLE CONTACT

Lisa Brezina at flyhigh@ccrtc.com

 

 

CASTLEBERRYS ATHANASIA (2007)

Castleberrys Athanasia

Gwynfaes Culhwch

Bannockburn Belle

Dyma'r eboles gyntaf a anwyd yng Ngogledd America wrth Culhwch ac mae Lisa a phawb ym mhridfa Castleberry yn hynod o bles. Mae ei henw hyfryd yn dod o'r gair Groeg am anfarwol ond yn fwy pwysig, dyma'r enw ar long ei thad tra'n ymladd yn yr Ail Ryfel Byd. Pan yn 7 wythnos oed, enillodd y Brif Pencampwriaeth o dan un beirniad ac Is-brif Pencampwriaeth o dan feirniad arall - tipyn o ddechreuad i'w gyrfa yn y cylch dangos.

This filly is the first offspring in North America by Culhwch and conceived from frozen semen. Lisa and all at the Castleberrys Stud are abolutely delighted with her. Her name Athanasia is dervied from a Greek word meaning 'imortal' but more importantly it was the name of the ship that Lisa's father served during WWII. At her first show when just over 7 weeks old, at the Heartland Welsh Club, she was awarded the Grand Champion Cob under one judge and the Reserve Grand Cob Champion under the other judge. What an amazing start to her showing career. We will all be watching the Castleberrys website for further news www.castleberrycobs.com

For more information on how to obtain frozen semen, please contact Lisa Brezina at flyhigh@ccrtc.com

 

CASTLEBERRYS FFAME ap CULHWCH(2007)

Castleberrys Ffame ap Culhwch

Gwynfaes Culhwch

Gallod Fflamboyant

Dyma'r ebol cyntaf a anwyd yng Ngogledd America wrth Culhwch. Ebol cryf du â thair hosan wen ac mae'n medru symud fel y gwynt. Edrychwn ymlaen i weld sut mae'n datblygu a sut mae'n dod ymlaen yn y sioeau maes o law.

Here is the first colt born from Culhwch frozen semen in North America. Again at the Castleberrys Stud, they are thrilled with him as he's a big, strong, black, colt with three white. We eagerly await to see how he gets on at the shows.

 

Good luck Lisa, Athanasia and Ffame ap Culhwch for 2010

For more information on how to obtain frozen semen, please contact Lisa Brezina at flyhigh@ccrtc.com

MHS DURANGO EXPRESS (2010)

MHS Durango Express

Gwynfaes Culhwch

Geler Megan

Ebol cryf du â pedair hosan wen ac mae'n medru symud fel y gwynt. Edrychwn ymlaen i weld sut mae'n datblygu a sut mae'n dod ymlaen yn y sioeau maes o law.

Express (Rex) is now a big black colt with excellent movement. We eagerly await to see how he gets and wish his breeders Bonnie and Todd Barbey, Mynydd Hir Stud, Colorado.

Good luck !

 

GWLAD BELG - BELGIUM

 

 

RING ROSEBUD (2007)

Ring Rosebud

Gwynfaes Culhwch

Ring Danielle

Roedd yn anrhydedd bod Kurt a Walter o Frifda Ring yng nghwlad Belg wedi mynd i'r ymdrech i cael Ring Danielle yn cyfeb i Culhwch a dyma'r canlyniad - Ring Rosebud. Ond yn ychydig fisoedd oed, roedd yn ennill mewn sioeau a gwnaeth y daith draw i'r Sioe Fawr - trueni am y glaw a'r mwd. Yn awr, yn bedair oed, mae'n ennill pencampwriaethau. Fel y gwelwch uchod mae'n symudwraig o fri.

It was an honour that Kurt and Walter of the Ring Stud Belgium, went to such an effort to get Ring Danielle in foal to Culhwch and here is the result - Ring Rosebud. At only a few months old she had won her class and a reserve championship and even made to journey to the Royal Welsh 2007 - what a pity about the rain and mud. Now as a four year old she is winning supreme championship. Another mover, I hear you say!

 

 

Pob lwc i Kurt a Walter.

Good luck Kurt and Walter.

 

 

SELAND NEWYDD NEW ZELAND

HAD WEDI EI REWI AR GAEL CYSYLLTWCH A

FROZEN SEMEN AVAILABLE CONTACT

NICK TUCKER at the WAITI HILL STUD

nick@waitihill.co.nz

Rydym yn edrych i mewn i'r posibilrwydd o symud had o Seland Newydd i Awstralia

We are looking into the possibility of exporting the semen from New Zeland to Australia!

 

 

Dyma'r ebol cyntaf (caseg Adran A x Culhwch) a anwyd yn Seland Newydd. Mae'n datblygu i fod yn ebol smart iawn a mae ei perchenog Julie Bagrie yn hapus iawn ag ef. Yn ei sioe gyntaf sef y 'Canterbury All Welsh Show' llwyddodd Stonefields Prince of Wales i ennill ei ddosbarth, Pencampwr yr adrannau C/D a'r Medal Efydd Hawker am y cob gorau yn y sioe.

Here is the only colt foal (Section A mare x Culhwch) born to date in New Zeland. His owner Julie Bagrie is absolutely delighted with him and how he is developing.

Fabulous news from New Zeland as Stonefields Prince of Wales started his showing career with a 1st in his class, Youngstock Champion & Supreme C/D Exhibit of the show, also winning the Hawker Bronze Medallion awarded to the Best Cob on the grounds! In Julie's words "He is an amazing colt to handle & boy can he move!"

We wish both the very best for future.

If you are interested in purchasing frozen semen then please contact Julie or Meirion.

 

FFRAINC / FRANCE

 

 

GWYNFAES GWENDDYDD (2003)

ARWERTHIANT HYDREF 2003 OCTOBER SALES

Gwynfaes Gwenddydd

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Branwen

 

Dyma'r ail eboles wrth Branwen a Culhwch. Eboles goch â phedair hosan wen ac fel y disgwyl mae'n gymeriad a hanner ac yn gyfeillgar dros ben. Mae ganddi'r holl rinweddau byddwn yn ceisio magu yma yn Gwynfaes. Gwerthwyd Gwendydd yn yr arwerthiant ym mis Hydref am £3200 i Etienne & Catherine Stevens o Bridfa Gui Nel, Ffrainc. Ers hynny , mae wedi cael ei gwerthu a dymunwn pob llwyddiant iddynt yn y dyfodol. Mae'n chwaer llawn i Seren JR, Owain Glyndwr, Golwg Hafddydd, Noah, Jaffeth a Bendigeidfran.

Here is the second filly we have from Branwen and Culhwch. She's bay with four white socks and as you would expect she's a real character and extremely friendly. She possesses all the qualities that we want at Gwynfaes. Gwenddydd is truely a show quality filly and has that x-factor which is so difficult to describe. Reluctantly, we sold her at the October sales for £3200 to Etienne & Catherine Stevens of the Gui Nel Stud, France. She has since been sold on and we wish her new owners all the best for the future. She is a full sister to Seren JR, Owain Glyndwr, Golwg Hafddydd, Noah, Jaffeth and Bendigeidfran.

 

 

SWEDEN / SWEDEN

 

 

GWYNFAES MANAWYDAN (2004)

 

Gwynfaes Manawydan

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Goleuddydd

Ebol coch â thair coes wen. Fel y gwelwch mae Manawydan yn frawd llawn i Matholwch, Custennin a Gilfaethwy. Unwaith eto, mae'n ebol sy'n meddu ar y rhinweddau sy'n bwysig i ni yn Gwynfaes - ac o'r funud cyntaf mae Meirion wedi ei gymharu â Culhwch. Carwn ddiolch i Daniel Hughes, Bridfa Ionos, am gynhyrchu a dangos Manawydan yn y sioeau yn 2005. Yn 2006, prynwyd Manawydan gan Anna & Maud Enmark o Sweden. Ers yno, mae Manawydan wedi gwneud dechreuad disglair gan gyrraedd y safon angenrheidiol i'w gynnwys yn y Llyfr Safon a bod yn enillydd aur yn y sioe Feirch 2007. Braf yw dilyn hwn yn datblygu a gweld ei epil hefyd yn llwyddo yn y sioeau.

A bay colt with three white socks. Yet again, Manawydan is another colt that possesses the qualities that are so all important. Our thanks goes to Daniel Hughes, Ionos Stud, for producing and showing Manawydan during 2005. He proved to be a real show off in the show ring. The picture on the left is of him as a yearling and shows how closely he resembles Culhwch. In 2006, he was brought by Anna & Maud Enmark in Sweden where he now at stud. He has started his excellent breeding and showcareer by qualifying for the Swedish Welshpony & Cob Society 'Book of Quality' and by being a goldwinner at the Stallion Spring Show 2007. It's been great to follow Manawydan's progress and see his progeny also achieving soo much at the shows. We will follow his career and development closely by visiting their website www.enmarken.se

We wish Anna, Maud and Manawydan well in the future.

 

GWYNFAES JAFFETH (2007)

Gwynfaes Jaffeth

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Branwen

 

Dyma'r trydydd ebol wrth Branwen a Culhwch. Ebol goch â phedair hosan wen a fel y disgwyl mae'n gymeriad a hanner ac yn fusneslyd dros ben - tebyg iawn iawn i Noah. Mae ganddo'r holl rinweddau byddwn yn ceisio magu yma yn Gwynfaes. Mae'n ebol sy'n tynnu llygad pawb gan fod ganddo ben penigamp a'r gallu i symud fel sydd fod. Mae'n frawd llawn i Seren JR, Gwenddydd, Owain Glyndwr, Hafddydd a Noah. Am tair mlynedd bu yn Sweden gyda Annika Boerjlind. Erbyn hyn, mae Jaffeth nol ym Mhrydain ac mae'n siwr o wneud argraff cyn bo hir.

Here is the third colt we have had from Branwen and Culhwch. He's bay with four white socks and as you would expect he's a real character and extremely friendly - very very similar to Noah. He possesses all the qualities that we want at Gwynfaes. Jaffeth is truely a show quality colt that has that x-factor which is so difficult to describe and a head to die for. He is a full brother to Seren JR, Gwenddydd, Owain Glyndwr, Hafddydd, Noah and Bendigedfran. I know the description is very similar to Noah's but HE IS! He spent three years with Annika Boerjlind in Sweden. He qualified for the Swedish Welshpony & Cob Society 'Book of Quality' which is a great achievement for a 2 year old colt. Now, in 2011, he has returned to Britain and we look forward to seeing him in the shows.

 

 

 

GWYNFAES GOLWG HAFDDYDD(2005)

Gwynfaes Golwg Hafddydd

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Branwen

 

Dyma'r drydedd eboles i ni wrth Branwen a Culhwch. Mae'n chwaer llawn i Seren JR, Gwenddydd, Owain Glyndwr, Noah, Jaffeth a Bendigeidfran. Mae'n ddu â phedair coes wen, pen hyfryd ac yn medru symud! Mae Golwg Hafddydd yn llwyddinanus iawn yn y sioeau yn Sweden. Dymunwn yn dda i Mikael & Ann Wadstrom.

This is our third filly from Branwen and Culhwch. That makes her a full sister to Seren JR, Gwenddydd, Owain Glyndwr, Noah, Jaffeth and Bendigeidfran. She's blackish with four whites, exceptional head and superb movement. We wish Mikael & Ann Wadstrom from Sweden all the very best with Golwg Hafddydd in the shows in 2010.

 

TSIECOSLOFACIA / CZECHOSLOVAKIA

 

BRYNCADNO FFLAMDDWYN (2006)


Bryncadno Fflamddwyn

Gwynfaes Culhwch

Lodor Ffiend

 

Ebol du â phedair hosan wen sydd a dyfodol disglair dros ben. Fel y gwelwch o'r llun mae ganddo gorff a safiad arbennig a'r balchder sydd ei angen mewn sioe. Ychydig o ebolion y dyddiau hyn sydd â chloriau ôl fel Fflamddwyn. Daeth yn 3ydd yn y Sioe Frenhinol 2006. Erbyn hyn, mae Fflamddwyn wedi ymgartrefi yn Tsiecoslofacia ac yn ennill yn rheolaidd.

Fflamddwyn is a black colt with four white socks. Here is a really prospect for the show circuit. As you can see from the picture he has the body, stance and arrogance required for the show ring. Very few foals these days have hind quarters like Fflamddwyn. He was 3rd in his first show - the Royal Welsh 2006! Now, Fflamddwyn has made a new home in Czechoslovakia and has been winning on a regular basis in the shows. We wish his new owners the every best of success with him.

 


 

 

AWSTRALIA / AUSTRALIA

AWSTRALIA / AUSTRALIA

HAD WEDI EI REWI AR GAEL CYSYLLTWCH A

FROZEN SEMEN AVAILABLE CONTACT

MEGAN HOWE

nawarrah@harboursat.com.au

 

GWYNFAES MADOG (2006)

Gwynfaes Madog

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Gwenllian

Dyma ebol du â thair hosan wen. Mae Madog o'r gwaed gorau sydd yn sicr o ddal eich sylw gan ei fod am ddangos ei hun drwy'r amser. Erbyn hyn, mae Madog yn mwynhau bywyd yn Awstralia gyda Jodie Mckensie. Cyn bo hir, bydd yn sioeau yn dechrau ac yna bydd yn rhedeg gyda'i gesig cyn mynd ymlaen i ddechrau ar ei yrfa dan gyfrwy.

Madog is an exciting black colt with three socks. With the best of breeding, Madog is so showy that he can't walk two steps without putting his tail in the air. More importantly, he has the best of temperaments. By now, Madog is enjoying life with in Australia with Jodie McKensie. Soon the showing season will start, then he will cover her mares before starting his ridden career. Keep the pictures coming but a few with rain would stop Meirion rattling on about moving to Australia!

YR ALMAEN / GERMANY

GWYNFAES INDEG (2008)

Gwynfaes Indeg

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Elliw

 

Dyma eboles gyntaf ein caseg ifanc Elliw. Mae'n un goch â dwy goes wen ac yn dipyn o ffefryn. Mae Indeg wedi ei gwerthu i fridfa Arvalon yn yr Almaen. Dymunwn pob llwyddiant i Heidi a Indeg ar gyfer y dyfodol.

This is Elliw's first foal. She is a gorgeous bay filly with two whites and a large blaze and a real favourite here at Gwynfaes. Indeg has been sold to Heidi at the Arvalon Stud in Germany. We wish both Heidi and Indeg every success in the future.

 

 

GWYNFAES ORIG (2008)

Gwynfaes Orig

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Olwen

Ebol coch â phedair hosan fach wen gyson ac yn symudwr da. Mae Orig yn frawd llawn i Mwynwen a Carwennan. Fel y disgwyl, mae'n ebol o safon ac erbyn hyn yn mwynhau bywyd gyda Heidi ym Mhridfa Arvalon, yn yr Almaen.

A bay colt with four even little white socks and a good mover. Orig is a full brother to Mwynwen and Carwennan. As you would expect, Orig is a quality colt who's now enjoying life with Heidi at the Arvalon Stud, Germany

 

 

CAELLYN BRANDY (2006)

Caellyn Brandy

Gwynfaes Culhwch

Whispering Willow

Dyma ebol trawiadol iawn oddi wrth y ddau yma! Mae'n frawd llawn i Caellyn Chantelle a Nantwood Rowan. Prynwyd Brandy gan Heidi o Fridfa Arvalon i fod yn farch yn y dyfodol agos.

Pob lwc i Brandy a Heidi, Bridfa Arvalon, Yr Almaen.

Brandy is another upstanding colt from these two. As you would expect, he can move for fun and does! He is a full brother to Caellyn Chantelle and Nantwood Rowan. As a yearling he was sold to Heidi at the Arvalon Stud where he is expected to be a future stud stallion.

We wish Heidi all the best with Brandy.

 

Had Culhwch ar gael - Semen available from Culhwch

Tudalen Flaen - Front Page
Gwynfaes Culhwch
Cesig - Mares
Epil Culhwch - Culhwch's Progeny
Stoc Ifanc - Youngstock
Ebolion 2011 - 2011 Foals
Epil Culhwch dramor - Culhwch's Progeny Abroad
Ar werth - For sale
Magwyd yma - Bred here
Newyddion Diweddaraf - Latest News
Meirch - Stallions
Cysylltwch - Contact - Links