welsh cobs
Tudalen Flaen - Front Page
Gwynfaes Culhwch
Cesig - Mares
Epil Culhwch - Culhwch's Progeny
Stoc Ifanc - Youngstock
Ebolion 2011-2011 Foals
Epil Culhwch dramor - Culhwch's Progeny Abroad
Ar werth - For sale
Magwyd yma - Bred here
Newyddion Diweddaraf - Latest News
Meirch - Stallions
Cysylltwch - Contact - Links
welsh cobs

STOC IFANC / YOUNGSTOCK

GWYNFAES CUNEDDA WLEDIG (2010)

Gwynfaes Cunedda Wledig

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Elliw

Ebol du â thair hosan wen. Dyma ebol arall arbennig iawn wrth ein caseg ifanc Elliw. Mae e'n frawd llawn i Indeg, Macsen Wledig a Seren Wledig ac yn un o ffefrynnau Meirion.

A jet black colt with three white socks. Our young mare Elliw has produced something special again this year. He is a full brother to Indeg, Macsen Wledig and Seren Wledig and is one of Meirion's favourites!

GWYNFAES MALLT Y NOS (2010)

Gwynfaes Mallt y Nos

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Elen

Dyma un o fy ffefrynnau, Gwynfaes Mallt y Nos. Eboles goch â phedair hosan wen. Gan mae Mallt yw yr unig eboles wrth Culhwch yn y ddwy flwynedd ddiwethaf, bydd yn aros yng Ngwynfaes am ychydig.

Here is one of my favourites, Gwynfaes Mallt y Nos. A stunning bay filly with four white socks. Although she was offered for sale last year, Mallt is the only filly we have had from Culhwch in the last two year, so at the moment she is staying at Gwynfaes.

 

GWYNFAES PENARDDUN (2009)

Gwynfaes Penarddun

Thorneyside The Gaffer

Gwynfaes Sara

Eboles goch a phedair hosan fach wen. Penarddun yw'r ail eboles wrth Y Gaffer mewn pedair mlynedd felly ar hyn o bryd mae'n aros yma yng Ngwynfaes.

A bay filly with four white socks, quality bone and good confirmation. As Penarddun is only the second filly we've had here out of The Gaffer in four years and 16 foals, so she will be staying here at Gwynfaes for the time being.

 

 

GWYNFAES TANGWEN (2009)

Gwynfaes Tangwen

Thorneyside The Gaffer

Gwynfaes Cynddydd

Eboles ddu â thair hosan fach wen. Wel, Wel Tangwen yw'r trydedd eboles i ni wedi cael wrth Y Gaffer mewn pedair mlynedd. Cynddydd yw'r gaseg gyntaf sydd gennym allan o Culhwch ac fel y gwelwch rydym yn hapus iawn a'i heboles.

An elegant black filly with three small white socks. Well, I can hardly believe it, another filly from The Gaffer. That makes it a total of three fillies in four years out of the 16 foals from The Gaffer. Cynddydd, the dam, is our first Culhwch mare and that is why we are so happy with Tangwen.

 

GWYNFAES ANNEST (2009)

Gwynfaes Annest

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Gwenllian

Annest yw yr unig eboles wrth Culhwch yn 2009 ac mae'n go unigryw. Mae'n amlwg bod Nebo Daniel, Nebo Brenin a Hendy Brenin yn yr achau gan ei bod yn eboles felen broc. Ganwyd ar ddiwedd Mehefin ond mae hi'n werth yr aros. O'r funud gyntaf, mae'n mynnu sylw ac yn symudwraig odidog. Mae eich diolch i Anthony ac Aileen Booth am ddangos Annest yn 2010. Erbyn hyn mae adref yng Ngwynfaes - os oes gennych ddiddordeb i'w chael ar les ar gyfer 2012, rhowch ganiad.

Annest is one and only filly by Culhwch in 2009 and she is quite unique. It's obvious that she has the Nebo Daniel, Nebo Brenin and Hendy Brenin ancestry as she is our very first chestnut roan. She was born at the very end of June but she was well worth the wait. From the very first time you see her, she demands your attention and she has the action to go with it. Many thanks to Anthony and Aileen Booth for taking Annest to the shows in 2010. She has now returned home to Gwynfaes but if you are interested in leasing her for 2012 then give Meirion a ring.

GWYNFAES CEIRIOG(2009)

Gwynfaes Ceiriog

Thorneyside The Gaffer

Gwynfaes Hud a Lledrith

Adfarch du â thair hosan fach wen. Mae gan Ceiriog asgwrn fflat o safon, pen hyfryd ac anian penigamp. Os ydych yn edrych am adfarch o safon, mae wir werth i chi ddod i'w weld.

A big jet black gelding with three little white socks. Ceiriog has good quality flat bone, beautiful head and afabulous temperament. If you are looking for a quality gelding, then Ceiriog is well worth a look.

 

GWYNFAES MACSEN WLEDIG (2009)

Gwynfaes Macsen Wledig

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Elliw

Ebol coch â phedair hosan wen. Dyma ebol arbennig iawn wrth ein caseg ifanc Elliw. Diolch i Dorian a Michelle am ei baratoi a'i ddangos yn sioeau 2011.

A bay colt with four white socks. Our young mare Elliw has produced something special this year. Our sincere thanks to Dorian and Michelle for all their work preparing Macsen Wledig for the 2011 shows.

 

 

BRYNCADNO HELEDD (2009)

Bryncadno Heledd

Gwynfaes Culhwch

Lodor Ffiend

Roedd Meirion yn hanner cant llynedd a phan welais Hedydd penderfynais ei phrynu fel anrheg penblwydd iddo. Dyma'r ceffyl cyntaf i ni ei brynu ers sefydlu Bridfa Gwynfaes a rwyn bles iawn ei fod erbyn hyn yn ei chymharu a Seren Olaf.

Meirion was 50 last year, so as a treat, I brought Hedydd for him. As this is the only cob we have brought since established Gwynfaes Stud, I am so pleased that he is now comparing her with his all time favourite Seren Olaf. As we find it difficult to prepare and show and milk, we would consider leasing Heledd to a showing home for 2012.

 

GWYNFAES DILYN Y SEREN (2008)

Gwynfaes Dilyn y Seren

Gwynfaes Custennin

Gwynfaes Hud a Lledrith

Dyma eboles ddu â phedair coes wen wrth ein march ifanc Custennin. Roedd oriau cyntaf Seren yn rhai anodd iawn a bron i ni ei cholli ond ers yr oriau hynny mae wedi goleuo pob cae mae ynddi.

Here is a stunning black filly with four even white socks from our young stallion Custennin. During her first few hours we almost lost her but ever since she has lit up every field she is in.

 

GWYNFAES EBEN (2008)

Gwynfaes Eben

Thorneyside The Gaffer

Gwynfaes Cynddydd

Adfarch du â phedair hosan wen gyson. Fel y gwelwch yn y llun, mae gan Eben ben pert iawn ac agswrn tebyg. Os ydych yn edrych am adfarch i'r dyfodol dewch i weld Eben. Mae'n barod i chi ddechre gweithio arno. Ar hyn o bryd mae e tua 14.2 h.h.

A black gelding with four even little white socks. As you can see in the picture, Eben is a beautiful gelding with bone to match. If you are looking for a gelding to bring on then Eben is well wrth a look. He stands at around 14.2 h.h.

Had Culhwch ar gael - Semen available for Culhwch
welsh cobs
Tudalen Flaen - Front Page
Gwynfaes Culhwch
Cesig - Mares
Epil Culhwch - Culhwch's Progeny
Stoc Ifanc - Youngstock
Ebolion 2011-2011 Foals
Epil Culhwch dramor - Culhwch's Progeny Abroad
Ar werth - For sale
Magwyd yma - Bred here
Newyddion Diweddaraf - Latest News
Meirch - Stallions
Cysylltwch - Contact - Links
welsh cobs