Tudalen Flaen - Front Page
Gwynfaes Culhwch
Cesig - Mares
Epil Culhwch - Culhwch's Progeny
Stoc Ifanc - Youngstock
Ebolion 2011 - 2011 Foals
Epil Culhwch dramor - Culhwch's Progeny Abroad
Ar werth - For sale
Magwyd yma - Bred here
Newyddion Diweddaraf - Latest News
Meirch - Stallions
Cysylltwch - Contact - Links
 

BRIDFA GWYNFAES STUD

Arbenigir mewn magu cobiau Cymreig traddodiadol sy'n symud, meddu ar asgwrn o ansawdd ac anian rhagorol.

Gwynfaes specialises in breeding traditional Welsh cobs with extravagant action, quality bone, confirmation and excellent temperament.

GWYNFAES CULHWCH

yn ennill cwpan Tywysog Cymru yn y Sioe Frenhinol 2002
winning the George Prince of Wales Cup at the Royal Welsh Show 2002

 

.....yn ennill tlws Bridfa Parc yn Sioe Llanbed 2005
.....winning the Parc Stud Trophy at Lampeter 2005

 

......dyma Culhwch a Daniel Hughes yn mwynhau'r awyrgylch ar brynhawn Mercher yn y Sioe Fawr 2008
.....here are Culhwch and Daniel Hughes enjoying the electric atmosphere at the Royal Welsh on Wednesday afternoon 2008Lluniau/Photos:
Anthony Booth / Eventer
Mili Peel / Mili Peel

..... a dyma Culhwch ac Owen Bentley yn mwynhau yn yr arddangosfa o feirch yng Nghwyl Cobiau Aberaeron 2008
...... and here are Culhwch and Owen Bentley enjoying themselves at the Aberaeron Welsh Cob Festival 2008

Llun/Photo: Mili Peel

 

Yn sgil llwyddiant epil Culhwch yn y Sioe Frenhinol 2005 a 2009, efe enillodd Tlws Yeomans and efe enillodd y cil wobr yn 2007.
Following the success of the youngstock from Culhwch, he won the YEOMANS Plaque for the 2005 and 2009 Royal Welsh Sire Points Scheme and the Reserve for the Plaque in 2007.

Yn 2007, 2008, 2009 a 2010 Culhwch sydd wedi ennill Tlws Hengwm am fod yn Brif Farch ar gyfer y pedair mlynedd.
For 2007, 2008, 2009 and 2010 he has won The Hengwm Trophy as he has topped the sire ratings for the last four years.

GWYNFAES CUSTENNIN


yn ennill y 'Ridden Mountain & Moorland Pony of the Year -HOYS Qualifier' - Adran D yn y Sioe Frenhinol 2009
winning the Ridden Mountain & Moorland Pony of the Year -HOYS Qualifier - Welsh Cob Section D at the 2009 Royal Welsh

 

Pan enillodd Custennin, fe wnaeth Meirion cyflawni uchelgais arall, sef magu enillydd y Sioe Frenhinol a chynrychiolydd i HOYS
mewn llaw gyda Culhwch, dan gyfrwy gyda Custennin ac yn y dreifio gyda Sion
With Custennin's win, Meirion has achieved another of his ambitions, as he has bred a Royal Welsh winner and HOYS qualifier
in hand with Culhwch, ridden with Custennin and driven with Sion.

 

GWYNFAES NOAH (2006)

Lluniau/Photos: Manx Photography

Yn sefyll fel march yma yng Ngwynfaes o 2012

Standing at stud from 2012

Gwynfaes Noah

Gwynfaes Culhwch

Gwynfaes Branwen

 

PWY? PAM? BLE? WHO?WHY?WHERE

Tudalen Flaen - Front Page
Gwynfaes Culhwch
Cesig - Mares
Epil Culhwch - Culhwch's Progeny
Stoc Ifanc - Youngstock
Ebolion 2011 - 2011 Foals
Epil Culhwch dramor - Culhwch's Progeny Abroad
Ar werth - For sale
Magwyd yma - Bred here
Newyddion Diweddaraf - Latest News
Meirch - Stallions
Cysylltwch - Contact - Links